Węgla nie zabraknie przed sezonem grzewczym

- Bezpieczeństwo energetyczne obywateli i instytucji jest naszym priorytetem. Jesteśmy przygotowani na wszelkie rozwiązania przed przyszłym sezonem grzewczym – mówi Karol Rabenda wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Nowe atrakcyjne ceny węgli proponują polskie spółki, min. w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej S.A. 

Interwencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych odbywała się w sezonie grzewczym do 30 kwietnia 2023 r. Po tym terminie kontynuowana jest tzw. sprzedaż końcowa surowca przez samorządy które do tej pory nie sprzedały całego węgla. Z danych Ministerstwa Aktywów Państwowych wynika, że na koniec kwietnia 2023 r. w gminach pozostawało ok. 97 tys. ton węgla. Stanowi to poniżej 5% całego wolumenu węgla (tj. ponad 2 mln ton). - Tworząc ten system dystrybucji, przede wszystkim ustabilizowaliśmy rynek węgla w Polsce, unikając spekulacji tym surowcem - argumentuje wiceminister Karol Rabenda.

Gminy sprzedaż końcową ogłosiły 1 maja. Mieszkańcy na złożenie wniosku mieli czas do 30 czerwca. Obecnie gminy realizują sprzedaż węgla do 31 lipca. Wstępne szacunki wskazują, że od maja do 30 czerwca 2023 r. w ramach tzw. sprzedaży końcowej zostało sprzedanych ponad 30 tys. ton węgla. Tym samym w gminach pozostaje ok. 60 tys. ton węgla. - Taka sprzedaż może być szansą dla każdego kto zechce zrobić zapas na przyszły sezon grzewczy - zachęca wiceminister Karol Rabenda.

Dodatkowy węgiel mieszkańcy mogą kupić bez ograniczeń 

Dodatkowy węgiel mieszkańcy mogą kupić bez ograniczeń ilościowych, niezależnie od tego czy już wcześniej kupili surowiec w ilości przewidzianej ustawą. Mogą go kupować także mieszkańcy innych gmin, jeśli są uprawnieni do dodatku węglowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto, utrzymana została preferencyjna cena węgla - maks. po 2 tys. zł za tonę.

Po 31 lipca, czyli terminie sprzedaży końcowej węgla, gminy będą miały możliwość wykorzystać pozostały węgiel na realizację ich zadań własnych np. w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej. Należy podkreślić, że do zakresu działań gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych przez gminy po 31 lipca jest możliwa przy zachowaniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

Wobec ogromnego wyzwania, jakim była agresja Rosji na Ukrainę i wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel udało się: uniezależnić Polskę od dostaw z kierunku wschodniego i wypracować sprawny system dystrybucji paliwa, który w razie potrzeby może być użyty także w przyszłości. Dzięki stworzonemu systemowi dystrybucji zagwarantowano bezpieczeństwo energetyczne polskim rodzinom w czasie największego od lat kryzysu energetycznego. Import węgla odbywał się z wielu kierunków, nawet z najbardziej odległych państw jak Australia, Kolumbia, Indonezja i RPA. Do kraju sprowadzono ponad 12,4 mln ton węgla. Do gmin i gospodarstw domowych trafiło ok. 5 mln ton, z czego ok. 2 mln ton odsianego paliwa pochodziło z importu, a 3 mln ton z kopalń krajowych. Z systemu dystrybucji skorzystało około 3,8 mln gospodarstw domowych.

- Była to ogromna operacja logistyczna, ale to wszystko było możliwe dzięki pełnemu zaangażowaniu: instytucji państwowych, spółek Skarbu Państwa, samorządów, PPW, portów oraz kolei - mówi wiceminister Karol Rabenda.

Ceny w dół

Nowe atrakcyjne ceny węgli proponują polskie spółki, min. w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej S.A. Warto podkreśłić, że nie trzeba już mieć komputera z dostępem do sieci ani biegłości w posługiwaniu się internetem, aby zrobić udane zakupy w e-sklepie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Wystarczy pojawić się w dowolnym składzie KDW, gdzie pracownicy od razu przyjmą zamówienie klienta. Składy Kwalifikowanych Dostawców Węgla PGG S.A. oferują bezpłatną usługę dla osób, którym z różnych powodów trudno jest skorzystać z internetowych procedur przy zamówieniu węgla w e-sklepie. Tak zwane "wykluczenie cyfrowe" w Polsce zmniejsza się z roku na rok, jednak wciąż obejmuje ponad 3 mln osób, najczęściej seniorów i mieszkańców słabiej zurbanizowanych regionów; ciągle około 8 proc. gospodarstw domowych nie ma dostępu do sieci internetowej.

- Są to nadal nasi klienci i jeśli tylko potrzebują dobrego polskiego węgla opałowego w rozsądnej cenie, ale z różnych powodów nie potrafią złożyć zamówienia przez internet, należy im w tym pomóc - podkreśla Tomasz Głogowski, rzecznik PGG. - Wystarczy, by tacy klienci dotarli do najbliższego składu KDW, gdzie obsługa na miejscu udzieli wszelkiej możliwej pomocy przy zakupie węgla w e-sklepie. Obsługa w składach KDW będzie pomocna w możliwie najszerszym zakresie, pomoże np. otworzyć konto klienta w e-sklepie PGG S.A. i poprowadzi przez kolejne punkty procedury. Na życzenie klienta skład KDW udostępni na miejscu komputer podłączony do sieci internetowej i pozwoli samodzielnie złożyć zamówienie.

Przypomnijmy, że sklep internetowy PGG S.A. oraz sieć KDW od zeszłego roku stały się głównym kanałem dystrybucji węgla opałowego z polskich kopalń dla gospodarstw domowych. - Po raz pierwszy na tak masową skalę udostępniono mieszkańcom całego kraju łatwy, nowoczesny i bezpośredni dostęp do oferty największej spółki węglowej w Polsce. W 2022 r. w e-sklepie PGG S.A. zarejestrowało się ponad milion klientów, którzy kupili ok. 1,5 mln ton węgla opałowego do ogrzewania swych domów i mieszkań - dodaje rzecznik.

Skomentuj artykuł: