Więcej Orlenu w Niemczech i Austrii

ORLEN intensyfikuje rebranding sieci stacji paliw w Niemczech. Procesowi wdrażania marki ORLEN towarzyszy modernizacja obiektów, a także poszerzenie oferty dla klientów. Niemcy są jednym z rynków, na których Koncern planuje również intensywny rozwój sieci punktów ładowania aut elektrycznych. Tylko w ciągu najbliższych dwóch lat liczba ładowarek ma tam wzrosnąć do ponad 430.

– Pod marką ORLEN działają już wszystkie nasze stacje na Litwie, Węgrzech, Słowacji oraz niemal wszystkie w Czechach. Konsekwentnie przeprowadzamy rebranding na rynkach zagranicznych, tak by ORLEN kojarzony był z szeroką ofertą najwyższej jakości usług. Dzięki temu możemy ujednolicać nasze działania marketingowe i operacyjne, co długofalowo przełoży się na wygenerowanie konkretnych synergii. Naszą ambicją jest, aby na początku 2024 roku około 100 stacji w Niemczech funkcjonowało już pod marką ORLEN – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Należąca do Grupy ORLEN spółka ORLEN Deutschland obsługuje aktualnie 606 stacji paliw działających pod markami ORLEN i Star. Tym samym koncern plasuje się na 6. pozycji wśród największych operatorów stacji paliw w Niemczech. Ostatnią akwizycją, sfinalizowaną w czerwcu br., było przejęcie od OMV 17 samoobsługowych punktów tankowania w krajach związkowych: Bawarii (13 lokalizacji), Badenii-Wirtembergii (3) i Hesji (1).

Niemcy są jednym z rynków, na których Grupa ORLEN planuje intensywny rozwój stacji i punktów ładowania. Do 2030 roku infrastruktura przeznaczona dla użytkowników aut elektrycznych, głównie w Polsce, Czechach i Niemczech, ma obejmować 10 tysięcy ładowarek. Tylko w najbliższych dwóch latach liczba stacji ładowania w Niemczech ma wzrosnąć do ponad 430.

Zgodnie z przyjętymi założeniami do końca dekady wszystkie stacje ORLEN będą działały pod wspólnym logo. Proces rebrandingu odbywa się zgodnie z rynkowymi uwarunkowaniami poszczególnych krajów, w których znajdują się stacje Koncernu. Pod logo ORLEN działają wszystkie stacje na Słowacji, Litwie i Węgrzech. W przypadku rynku czeskiego – do końca roku blisko 90% stacji działających dotychczas pod marką Benzina rozpocznie funkcjonowanie pod marką ORLEN.

A teraz Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie 266 stacji paliw w Austrii. W momencie finalizacji procesu, będzie to już siódmy europejski rynek detaliczny, na którym klienci będą mogli korzystać z usług sieci ORLEN. Transakcja pozwoli w blisko 97 proc. zrealizować strategiczne założenia koncernu do 2030 r. co do liczby stacji. W efekcie ORLEN znajdzie się w gronie trzech największych sieci paliwowych w Austrii, posiadając około 10 procent udziału w rynku detalicznym.

– Dzięki połączeniu z Grupą LOTOS i PGNiG mamy potencjał do realizacji ambitnych planów rozwojowych, również w obszarze sprzedaży detalicznej. Decyzja Komisji Europejskiej przybliża nas nie tylko do realizacji celów strategicznych dotyczących ekspansji zagranicznej, ale także do realizacji założeń związanych z samowystarczalnością energetyczną stacji paliw oraz rozwojem paliw alternatywnych. Aż 40 z przejmowanych obiektów w Austrii wyposażonych jest w panele fotowoltaiczne. Co więcej, przejmiemy aż 110 punktów ładowania samochodów elektrycznych w 34 lokalizacjach – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Umowę warunkową z Grupą Doppler zawarto na początku lipca br. Komisja Europejska, badając wniosek ORLEN, uznała, iż transakcja jest zgodna z regułami wspólnego rynku. Oznacza to zielone światło dla ORLEN na nabycie od Grupy Doppler 100 proc. udziałów w spółce Doppler Energie, będącej operatorem austriackiej sieci.

Umowa dotyczy 266 obiektów funkcjonujących pod marką Turmöl. Blisko połowa przejmowanych  stacji to popularne w Austrii obiekty samoobsługowe, które umożliwiają klientom zakup paliwa i płatność za nie bezpośrednio przy dystrybutorze. Przejmowana przez ORLEN spółka posiada także sieć ładowarek dla samochodów elektrycznych pod marką Turmstrom. Do końca roku będzie to 110 punktów ładowania w 34 lokalizacjach. Na 96 obiektach można skorzystać z myjni, połowa stacji oferuje usługi sklepowe, na około 80 funkcjonuje koncept gastronomiczny. W ramach transakcji zostanie przejęta również spółka Austrocard, oferująca karty paliwowe dla klientów prywatnych i biznesowych, akceptowane w ponad 500 lokalizacjach w Austrii.

Strategia ORLEN 2030 zakłada również rozwój sieci do co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Udział obiektów zagranicznych w całej sieci ma wzrosnąć do 45%. Na koniec drugiego kwartału 2023 r. liczba stacji paliw ORLEN wynosiła 3157, z czego 1238 na rynkach zagranicznych. Po finalizacji transakcji i przejęciu austriackiej sieci Turmöl liczba stacji w sieci ORLEN wzrośnie o 266, a koncern będzie prowadził sprzedaż detaliczną paliw na siedmiu rynkach europejskich.

Źródło

Skomentuj artykuł: