Gwarancje BGK z pakietu pomocowego zostają z przedsiębiorcami na dłużej

Dłuższy okres obowiązywania, brak opłaty prowizyjnej czy wyższe kwoty gwarancji udzielanych na dłuższy czas. BGK przygotował wiele korzystnych zmian w zasadach udzielania gwarancji z pakietu pomocowego BGK dla firm, tak by jeszcze lepiej pomagać przedsiębiorcom, którzy ucierpieli z powodu pandemii.

O pół roku dłużej, bo do końca czerwca 2021 r., przedsiębiorcy mogą jeszcze korzystać z gwarancji BGK, które są częścią pakietu pomocowego Banku dla firm. Jednak dłuższy okres obowiązywania preferencyjnych warunków gwarancji to nie jedyne zmiany, jakie BGK oferuje przedsiębiorcom.

Gwarancje BGK to narzędzia, które ułatwiają przedsiębiorcy dostęp do kredytu. Dzięki gwarancji BGK przedsiębiorca może uzyskać kredyt na korzystniejszych warunkach. Kredyt może np. uzyskać firma, która ma krótką historię kredytową, lub nie ma wystarczających zabezpieczeń.

Większość obecnych gwarancji była w ofercie banku już przed pandemią, jednak w marcu znacznie je zmodyfikowaliśmy, by pomóc firmom utrzymać płynność. Uprościliśmy warunki uzyskania gwarancji, zwiększyliśmy maksymalne poziomy zabezpieczeń, czy zrezygnowaliśmy z pobierania prowizji

przypomina Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

- W pakiecie pomocowym BGK oferujemy gwarancje dla firm każdej wielkości, od mikro- po duże przedsiębiorstwa, i z każdej branży. O tym, na ile gwarancje są ważnym instrumentem dla przedsiębiorców w czasie pandemii, świadczy skala udzielonego wsparcia. Dzięki gwarancjom BGK prawie 60 tys. przedsiębiorców uzyskało ponad 50 mld zł kredytu

dodaje Robaczyński.

Gwarancje de minimis to już dobrze przedsiębiorcom znany produkt, z którego chętnie korzystają. Potwierdzają to liczby: z gwarancji na zmienionych w związku z pandemią warunkach skorzystało już prawie 55 tys. przedsiębiorców, a gwarancje pozwoliły wygenerować prawie 30 mld zł kredytu.

W związku z drugą falą pandemii i potrzebami przedsiębiorców bardzo nam zależało na dodatkowym zwiększeniu atrakcyjności najpopularniejszego dzisiaj rozwiązania zabezpieczającego spłatę kredytu - gwarancji de minimis. Poza tym, że przedłużyliśmy możliwe okresy gwarancji, zwiększyliśmy też kwotę gwarancji do maksymalnej możliwej, jeśli chodzi o przepisy UE, czyli 1,5 mln euro dla kredytów do 5 lat i 750 tys. euro dla zobowiązań od 5 do 10 lat. Zadbaliśmy również, by można było obejmować gwarancjami kredyty w walucie obcej

mówi Robaczyński.

Gwarancje te będą dostępne do końca czerwca 2021 r.

Do końca czerwca 2021 r. mikro- małe i średnie firmy innowacyjne lub efektywne ekologicznie będą mogły skorzystać również z gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania. Najważniejsza zmiana polega na tym, że gwarancją można objąć również kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne udzielane na potrzeby płynnościowe firm.  

Najważniejsze zmiany to dopuszczenie możliwości objęcia gwarancją limitu faktoringowego udzielonego na okres do 24 miesięcy zamiast do 21 miesięcy. Dłuższy o 3 miesiące będzie też maksymalny okres gwarancji (z 24 na 27 miesięcy).
  
W praktyce oznacza to, że np. dłuższy będzie okres, w którym firma korzystająca z limitu faktoringowego będzie mogła przedstawiać faktorowi faktury do wykupu. Dzięki temu faktoranci będą mogli w większym stopniu skorzystać z faktoringu, zapewniając sobie płynność finansową w okresie pandemii. Po gwarancje spłaty limitu faktoringowego przedsiębiorcy mogą sięgnąć do końca czerwca 2021 r. 

Duże przedsiębiorstwa też skorzystają dłużej. Gwarancje płynnościowe nadal będą mogły zabezpieczać kredyty obrotowe, chroniąc duże i średnie firmy przed ryzykiem utraty płynności. Z gwarancji płynnościowej będzie można skorzystać do końca czerwca 2021 r.

Dla tych wszystkich firm z sektora MŚP, które nie chcą lub nie mogą uzyskać pozostałych pomocowych gwarancji BGK, do 30 czerwca 2021 r. nadal obowiązywać będzie obniżona prowizja za udzielenie gwarancji COSME, tj. 0,7% kwoty gwarancji dla kredytów obrotowych. Nowością jest też dłuższy, maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych.  Dla gwarancji udzielanych od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wynosi on 39 miesięcy (wcześniej 27 miesięcy). 

Na zgodę Komisji Europejskiej o przedłużeniu preferencyjnych warunków udzielania gwarancji i dopłaty do odsetek od kredytów obrotowych dla przedsiębiorców działających w sektorze rolnym, BGK i banki kredytujące oczekują także dla gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych.

Źródło

Skomentuj artykuł: