Gwarancje płynnościowe także dla dużych firm

fot. BGK / BGK / AdobeStock

W miarę rozwoju sytuacji związanej z pandemią koronawirusa najważniejsze instytucje państwowe, takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego, podejmują kolejne działania, pomagające przedsiębiorstwom – nie tylko z sektora MŚP – m.in. w utrzymaniu płynności finansowej.

Do takich działań należy uruchomienie przez BGK Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP), z którego udzielane będą gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu FGP do końca 2020 roku. Fundusz stanowi część tzw. tarczy antykryzysowej przygotowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego. Gwarancje będą udzielane do 31 grudnia 2020 roku i mogą zabezpieczać kredyty udzielane od 1 marca 2020 roku. Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących – zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych – które podpisały z BGK odpowiednie umowy o współpracy.

"Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowy bank rozwoju odgrywa znaczącą rolę w minimalizowaniu negatywnych skutków pandemii dla gospodarki. Uruchomienie Funduszu Gwarancji Płynnościowych jest kolejnym elementem pakietu pomocowego dla polskich przedsiębiorców, którzy są istotną częścią krwioobiegu gospodarczego. Fundusz przeznaczony jest dla średnich i dużych firm, bez względu na branżę. Realna pomoc dzięki gwarancjom z FGP sięgnie 100 mld zł"

mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak wyjaśnia BGK, przedsiębiorca może uzyskać zabezpieczenie kredytu na okres do 27 miesięcy i nie dłużej niż okres kredytu przedłużony o trzy miesiące. Gwarancja może odnosić się zarówno do kredytów nowo udzielonych, jak i odnawianych kredytów w rachunku bieżącym i linii kredytowych. Ponadto, zgodnie z informacjami BGK, Fundusz Gwarancji Płynnościowych to pierwszy w naszym kraju program pomocy zatwierdzony przez Komisję Europejską na podstawie dokumentu „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.

Oto podstawowe warunki Funduszu Gwarancji Płynnościowych:

•    zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł);
•    do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 roku kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych;
•    kwota kredytu – do 250 mln zł;
•    okres gwarancji – do 27 miesięcy i nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące;
•    z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 roku nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w US, ZUS/KRUS ani w banku kredytującym.

 Z dnia na dzień wydłuża się lista banków kredytujących, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą FGP. Aktualną listę można znaleźć na stronie BGK.

Źródło