Handel nieco zwolni

Handel detaliczny przyśpieszył w sierpniu. Następne miesiące przyniosą jednak stabilizację tempa wzrostu – napisano w komentarzu PIE do wtorkowych danych GUS.

We wtorek GUS podał dane o sprzedaży detalicznej w sierpniu. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w ubiegłym miesiącu wzrosła 5,4 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,0 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 10,7 proc. r/r.

„Silniejszy wynik to jednak głównie efekt statystyczny – wolumen sprzedanych dóbr był niższy niż w lipcu. Spowolnienie odczuli sprzedawcy paliw oraz żywności – sprzedaż w tych grupach była niższa niż w 2020 o kolejno 2,3 i 1,3 proc.. Najsilniej wzrosły natomiast zakupy odzieży – były one wyższe aż o 28,6 proc. niż rok temu. To efekt wzrostu mobilności oraz związanego z nim powrotu do biur i szkół”

napisano w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do danych GUS.

W kolejnych miesiącach ekonomiści PIE spodziewają się spowolnienia tempa wzrostu sprzedaży detalicznej.

„Oczekujemy stabilizacji dynamiki w najbliższych miesiącach – odczyty będą zbliżone do 4,5 proc. r/r. Badania GUS oraz Miesięczny Indeks Koniunktury PIE i BGK wskazują na stabilny popyt krajowy. Spadek mobilności oraz kolejna fala pandemii ograniczą konsumpcję usług oraz dóbr nietrwałych. Jednocześnie popyt na dobra trwałe, w tym meble i sprzęt elektroniczny, będzie ograniczany przez rosnące ceny”

stwierdzono w komentarzu PIE.

GUS podał również dane o produkcji budowlano-montażowej w sierpniu. Wzrosła ona o 10,2 proc. licząc do sierpnia 2020 r. oraz o 3,2 proc. w stosunku do lipca 2021 r.

„Dodatnią dynamikę obserwujemy we wszystkich kategoriach. Najgorsze wyniki zanotowały firmy zajmujące się wznoszeniem budynków – aktywność wzrosła o zaledwie 0,4 proc. r/r. Najlepiej radziły sobie przedsiębiorstwa zajmujące się pracami specjalistycznymi. Ich aktywność wzrosła o 29,7 proc. – to prawdopodobnie konsekwencja większej liczby prac wykończeniowych. Dynamiczny wzrost cen materiałów budowlanych będzie ograniczać wzrosty w kolejnych miesiącach”

wskazano w komentarzu PIE.
Źródło

Skomentuj artykuł: