I kwartał w Grupie Tauron

2,2 mld zł EBITDA i 16,4 proc. marży EBITDA; 58 proc. łącznej EBITDA Grupy przypada na stabilny, regulowany segment Dystrybucja; 28 proc. wzrost nakładów inwestycyjnych r/r - 780 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym 574 mln zł w segmencie Dystrybucja; wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 3,2x, wobec 2,9x na koniec 2022 r. (wszystkie dane skonsolidowane za I kwartał 2023 r.) – to podstawowe dane dotyczące wyników finansowych Grupy Tauron w I kwartale br.

- Grupa Tauron kontynuuje realizację założeń Zielonego Zwrotu: realizujemy budowę czterech farm wiatrowych o łącznej mocy 140 MW i dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 82 MW. W fazie analiz mamy kilkanaście projektów OZE. Na zaawansowanym etapie są również prace związane z wydzieleniem wytwórczych aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – mówi Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia (CEO). 

- Powodzenie transformacji energetycznej jest uwarunkowane rozwojem i modernizacją sieci dystrybucyjnych w kierunku tzw. sieci inteligentnych. Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie - dodaje prezes TAURONA.

- Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Tauron za I kwartał 2023 r. były bardzo dobre. Należy jednak podkreślić, że na wzrost wyników istotny wpływ miało saldo doszacowania różnicy bilansowej w segmencie Dystrybucja o wartości ponad 600 mln zł. Jest to pochodna sytuacji rynkowej i znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej w stosunku do ubiegłego roku. Nie bez znaczenia był również fakt, że w pierwszym kwartale br. blok 910 MW w Jaworznie pracował stabilnie i nie miały miejsca żadne nieplanowane przestoje w jego funkcjonowaniu

mówi Krzysztof Surma, wiceprezes Tauron Polska Energia ds. Finansów (CFO).

Grupa Tauron świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 5,87 mln odbiorców końcowych. W I kwartale 2023 r. dostarczyła łącznie 13,66 TWh energii elektrycznej, co oznacza, że wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był w tym okresie niższy o 4 proc. r/r. Główną przyczyną spadku wolumenu było osłabienie koniunktury gospodarczej. 

Tagi

Skomentuj artykuł: