Kto jest lepszym szefem: AI czy Człowiek?

Obecnie niektóre zachodnie firmy eksperymentują z nowatorskim rozwiązaniem – autonomicznym menedżerem AI opracowanym przez amerykańską firmę Inspira. Wpływ tej technologicznej innowacji na zarządzanie i produktywność wywołał gorącą debatę na temat formy przyszłej pracy. Jest to szczególnie ważne w kwestii zastąpienia człowieka przez AI na stanowisku kierowniczym.

Menedżer AI pomagał zdalnym pracownikom dostosować się do elastycznych godzin pracy automatycznie ustalając harmonogramy i planując obciążenie pracą z wyprzedzeniem. System ten sprawdzał ewidencję czasu pracy, wysyłał przypomnienia o terminach, rejestrował czas spędzony na różnych projektach oraz dostarczał sugestie dotyczące poprawy brzmienia redagowanych tekstów. Dzięki AI, pracownicy otrzymywali regularne wiadomości na temat ich pracy, a wszystkie postępy są były automatycznie aktualizowane w centralnym portalu.

Po zakończeniu tego eksperymentu z AI firma Inspira, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Columbia, Uniwersytetu Stanowego Arizony oraz Uniwersytetu Wisconsin, przeprowadziła badania porównawcze wydajności menedżera AI z ludzkimi odpowiednikami. Uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy: jedną trenowaną przez ludzkiego menedżera, drugą przez menedżera AI, a trzecią przez obu. Wyniki były bardzo interesujące.

Menedżer AI osiągnął 44% wskaźnik sukcesu w nakłanianiu pracowników do planowania dni pracy z wyprzedzeniem oraz 42% skuteczność w motywowaniu do logowania się na czas.

Ludzie menedżerowie osiągnęli wyniki 45% i 44% w tych samych obszarach.

Natomiast połączenie menedżera AI z ludzkim menedżerem przyniosło imponujące 72% wskaźnik sukcesu w planowaniu dni pracy i 46% w logowaniu się na czas.

Portal BBC News, który poinformował o tych badaniach, przytoczył komentarz profesora Paula Thurmana z Columbia University, którego zdaniem całkowita zamiana ról kierowniczych na AI byłaby błędem. „Średni szczebel zarządzania jest najbardziej krytycznym poziomem w każdej organizacji,” stwierdził profesor. „To warstwa, która, jeśli zacznie się przewracać, czeka cię szalona jazda. Twoi ludzie nie widzą ciągłości, nie otrzymują mentoringu i coachingu... wszystkie ludzkie rzeczy, w których menedżerowie są lepsi niż sztuczna inteligencja i na których powinni się skupić.”

Sztuczna inteligencja, według prof. Thurmana, może odciążyć menedżerów od rutynowych zadań, pozwalając im skupić się na bardziej innowacyjnych aspektach pracy. Na przykład, menedżerowie mogą wybierać zespoły projektowe na podstawie indywidualnych zestawów umiejętności, nadzorować briefy i delegować zarządzanie terminami do AI.

Jednak nadmierne poleganie na zarządzaniu przez AI może stworzyć wrażenie, że firmy dbają tylko o wyniki, a nie o ludzi. Ponadto, przekazanie AI wszystkich procesów, procedur i własności intelektualnej firmy niesie ze sobą ryzyko. Jeśli oprogramowanie AI zostanie skopiowane lub przejęte, może to prowadzić do poważnych problemów związanych z bezpieczeństwem danych i własności intelektualnej.
Tak więc debata na temat tego, kto jest lepszym szefem - AI czy człowiek - jest złożona. Menedżer AI może znacząco zwiększyć efektywność i zmniejszyć stres zarządzania dużym zespołem pracowników, jednak ludzki menedżer wciąż odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu mentoringu, coachingu i zarządzaniu relacjami międzyludzkimi. Idealnym rozwiązaniem może być połączenie obu podejść, co pozwoliłoby na maksymalne wykorzystanie zalet zarówno sztucznej inteligencji, jak i ludzkiej intuicji oraz doświadczenia.


 

Źródło

Skomentuj artykuł: