Nagrody KOD ESG rozdane

Po raz pierwszy zostały wręczone nagrody KOD ESG w pięciu kategoriach. Kapituła nagrody nagrodziła firmy i instytucje, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju. 

Podczas wydarzenia, którego jednym z patronów medialnych była Gazeta Polska, organizatorzy zaprezentowali również program „III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”, a zebrani eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie czy jesteśmy gotowi na ESG.

- Kapituła nagrodziła firmy i osoby, które poprzez swoje działania i realizowane strategie i inicjatywy, pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm 

mówi Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, organizatora III Kongresu ESG – Europa

Podczas wydarzenia został zaprezentowany program „III Kongresu ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”, który odbędzie się 31 stycznia 2024 r. Tematem przewodnim Kongresu będą przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy. W centrum uwagi będą postawione sprawy społeczne - „S” w ESG. Eksperci poruszą takie tematy jak: wyzwania ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, zrównoważona konsumpcja – czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego w modzie i handlu, wykluczenia na rynku pracy, wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ewolucją ESG, walka ze stereotypami.

Nagroda KOD ESG została przyznana w pięciu kategoriach:

KOD ESG w kategorii „Osobowość” otrzymała Martyna Zastawna, założycielka WoshWosh - pierwszej i największej w Europie firmy zajmującej się pielęgnacją i odnową obuwia. 

KOD „E” w kategorii środowisko przyznano L’Oréal Polska – firma ta została doceniona przez Kapitułę za działania prowadzone na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia śladu węglowego, korzystania z odnawialnych źródeł energii, ograniczenia produkcji odpadów czy wprowadzaniu rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego. 

KOD „S” w kategorii „Społeczeństwo” przyznano firmie DHL Parcel Polska, która została wyróżniona za prowadzoną politykę różnorodności w firmie. DHL może pochwalić́ się tym, że w tak „męskiej” branży zatrudnia prawie tysiąc kobiet – w tym 120 menedżerek i 200 kurierek. Pracownicy pochodzą z 10 krajów, są w rożnym wieku i mają różny stopień sprawności fizycznej.

KOD „G” w kat. „Ład korporacyjny” otrzymał BNP Paribas Bank Polska, który w ramach strategii GObeyond na lata 2022-2025 postawił sobie ambitne cele bycia liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także liderem zrównoważonych finansów. 

KODEM w kat. „Media” wyróżniono Grzegorza Nawackiego - za promocję zasad odpowiedzialnego biznesu wśród polskich przedsiębiorców i edukację w zakresie raportowania niefinansowego na łamach Pulsu Biznesu. 

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Partnerami Głównymi są: Diaverum, Hasco-Lek SA, Lidl Polska, Grupa Żabka. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).

Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/kongres/ 

Skomentuj artykuł: