Wykorzystają odpady pozostałe po remoncie drogi

Starosta leski wydał decyzję zezwalającą na ponowne użycie destruktu asfaltowego – odpadu, który powstanie w trakcie remontu drogi krajowej nr 84. Ta decyzja oznacza oszczędności nie tylko ekonomiczne, ale również dla środowiska – poinformowała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

To już siódma tego typu decyzja, jaką uzyskał oddział GDDKiA w Rzeszowie na wykorzystanie destruktu.

„Starosta leski udzielił nam zezwolenia na przetwarzanie odpadów destruktu asfaltowego, powstających podczas robót budowlanych związanych z remontem nawierzchni drogi krajowej nr 84 w miejscowości Uherce Mineralne w gminie Olszanica. Decyzja została wydana na czas określony, do 7 listopada 2033 r.”

podkreśliła Rarus

Rzeczniczka przypomniała, że w grudniu 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury, które określa szczegółowe kryteria stosowania warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego.

„Rozporządzenie reguluje warunki, po spełnieniu których destrukt asfaltowy przestaje być odpadem i możliwe jest jego ponowne wykorzystanie jako pełnowartościowego materiału. Dzięki tym rozwiązaniom dużo łatwiejsze jest wykorzystanie destruktu w budownictwie drogowym, co przekłada się na uzyskanie wymiernych korzyści zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych”

dodała Rarus

Zdaniem rzeczniczki, wprowadzenie ułatwień w tym obszarze ma dla GDDKiA i podatników kolosalne znaczenie.

„Nowe przepisy w założeniu mają ułatwić korzystanie przy budowie dróg z materiału powstałego w wyniku rozbiórki czy remontów tras. Tym samym stanowić mają jedną z podstaw realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w branży drogowej. Zastosowanie destruktu jako substytutu nowego materiału w kilkuletniej perspektywie wygeneruje znaczne oszczędności”

zaznaczyła Rarus

Rzeczniczka rzeszowskiego oddziału powiedziała też, że destrukt asfaltowy ma być w maksymalnym stopniu zagospodarowany na inwestycjach, na których został pozyskany.

Oddział GDDKiA w Rzeszowie do tej pory uzyskał już zgody na ponowne użycie destruktu powstałego między innymi na drodze krajowej nr 73 w Jaśle oraz na drodze krajowej nr 84 w miejscowości Brzegi Dolne.

Źródło

Skomentuj artykuł: