Inwestycje w polskie nieruchomości większe o ponad 20%

W pierwszych trzech kwartałach br. wartość inwestycji w polskie nieruchomości komercyjne wyniosła 4,3 mld euro, czyli o 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Jak wynika z danych CBRE prym wiodą biura, w które zainwestowano 39 proc. całej kwoty. Tuż za nimi są projekty magazynowe.

Kapitał płynął przede wszystkim z USA i Europy. Udział rodzimych inwestorów pozostaje na niskim poziomie i wynosi ok. 1 proc. Jak wskazują eksperci CBRE, na wysoki wolumen inwestycji w tym roku wpływ miały dwie niemal najwyższe w historii transakcje, czyli zakup Warsaw Hub przez Google i magazynów Hillwood przez CBRE Investment Management.

- Polski rynek inwestycji w nieruchomości komercyjne utrzymuje pozycję lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a wartość lokowanego kapitału rośnie. Choć w trzecim kwartale br. był on na poziomie podobnym jak w ubiegłym roku i wyniósł 1,4 mld euro, to biorąc pod uwagę okres od stycznia do września br. wzrósł o ponad jedną piątą. To pozytywny sygnał z rynku, niemniej trzeba mieć na uwadze, że niepewność ekonomiczna powiązana z zawirowaniami na rynku długu oraz wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą powodują, że część inwestorów zachowuje konserwatywne podejście do nowych transakcji kupna-sprzedaży, odkładając decyzję w czasie - mówi Michał Berski, zastępca dyr. w Dziale Rynków Kapitałowych w CBRE.

Rynek biurowy kontynuuje trend z połowy tego roku, utrzymując pozycję lidera. W pierwszych trzech kwartałach br. zainwestowano w niego największą część całego wolumenu ulokowanego w nieruchomości komercyjne w Polsce, a więc kwotę 1,7 mld euro, co stanowi 39 proc. całości. Na drugim miejscu jest sektor magazynowy, który przyciągnął 36 proc. wszystkich inwestycji i 1,5 mld euro. Choć w skali całego roku znajduje się za biurami, to w samym trzecim kwartale br. w magazyny zainwestowano najwięcej, bo 842 mln euro, podczas gdy w biura 502 mln euro.

Handel zostaje nieco w tyle. Mimo dużego zainteresowania obiektami handlowymi w pierwszym kwartale, które było porównywalne z sektorem biurowym, w kolejnych miesiącach wartość transakcji była znikoma. Udział handlu w całym wolumenie od stycznia do września br. wyniósł 19 proc. z kwotą 836 mln euro. Zainteresowaniem inwestorów cieszyły się głównie parki handlowe i supermarkety.

Na zainwestowaną w polskie nieruchomości komercyjne kwotę 4,3 mld euro w okresie od stycznia do września br. złożyły się 82 transakcje, wśród których 11 dotyczyło zakupów portfelowych. Największa była sprzedaż Warsaw Hub do Google o wartości 585,7 mln euro.

Drugą znaczącą była sprzedaż portfela magazynowego Hillwooda do CBRE Investment Management, z kwotą 524 mln euro. Obie znajdują się w TOP3 w historii w swoich sektorach pod względem wolumenu.

W pierwszych trzech kwartałach br. większość kapitału, bo 43 proc. napłynęło z USA. Na drugim miejscu znaleźli się inwestorzy z Europy, do których należało 40 proc. całej kwoty ulokowanej w Polsce. Wśród nich przeważały Czechy, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania. Udział polskiego kapitału pozostaje niski od lat i utrzymuje się na poziomie ok. 1 proc.

Źródło

Skomentuj artykuł: