Jak młodzi oceniają swoje perspektywy?

13 proc. Polaków w wieku 18-26 lat ocenia swoje perspektywy zawodowe w ciągu najbliższych 5 lat jako bardzo dobre, a 35 proc. jako dobre – wynika z raportu "Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia". 44 proc. respondentów rozważa emigrację zarobkową - dodano.

Jak wynika z opublikowanego we wtorek raportu "Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia" opracowanego przez Instytut Finansów, pomimo obiektywnych danych i wskaźników przedstawiających sytuację młodych ludzi wchodzących na rynek pracy jako znacznie korzystniejszą niż wcześniejszych pokoleń, to subiektywne odczucie najmłodszego pokolenia pracowników dotyczące ich sytuacji ekonomicznej i perspektyw zawodowych jest znacznie mniej optymistyczne.

Zgodnie z badaniem 13 proc. respondentów ocenia swoje perspektywy zawodowe w ciągu najbliższych 5 lat jako bardzo dobre, 35 proc. jako dobre, 43 proc. jako "trudno powiedzieć", 7 proc. źle, a 2 proc. jako bardzo źle

- Na ocenę perspektyw zawodowych nie ma wpływu wielkość miejscowości zamieszkania, ale duży wpływ ma wykształcenie, respondenci wierzą w swoje kwalifikacje i im wyższe wykształcenie, tym częściej pozytywnie oceniają swoje perspektywy zawodowe – stwierdzono.

- Choć respondenci oceniają swoją sytuację materialną w większości dobrze, to jednak niemal połowa z nich (49 proc.) ocenia ją źle lub raczej źle – zauważono w raporcie.

Jak dodano, na subiektywną ocenę sytuacji materialnej wpływają bardzo obiektywne czynniki, takie jak wykształcenie, a co za nim idzie, zapewne także wysokość zarobków. 

- Pozostałe czynniki, takie jak np. wielkość miejscowości zamieszkania czy status mieszkaniowy nie wpływały na odczuwaną sytuację respondentów – oceniono.

Zgodnie z badaniem, 44 proc. respondentów rozważa emigrację zarobkową, a 56 proc. nie. Najrzadziej rozważają ją mieszkańcy wsi (39 proc.), a najczęściej mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców (48 proc.). Zauważono, że wykształcenie ma znaczący wpływ na rozważanie emigracji zarobkowej. Najmniej skłonne do niej są osoby posiadające wykształcenie podyplomowe (14 proc.), a najbardziej osoby z licencjatem i tytułem inżyniera (48 proc.). 46 proc. osób z wykształceniem średnim lub podstawowym również rozważa emigrację zarobkową – stwierdzono.

83 proc. respondentów odczuwa skutki inflacji, a jedynie 10 proc. ich nie odczuwa. Najbardziej inflację odczuwają kobiety oraz mieszkańcy dużych miast. Wskazano, że w perspektywie ostatnich 3 lat respondentów częściej stać na mniej niż wcześniej, pomimo tego, że w większości ich sytuacja materialna się poprawiła. Płeć nie ma znaczenia przy ocenie tej perspektywy, w przeciwieństwie do wielkości miejscowości zamieszkania i wykształcenia respondentów.

57 proc. ankietowanych – wynika z raportu – była zmuszona ograniczyć wydatki w ciągu ostatniego roku w związku z inflacją. Najczęściej wydatki musieli ograniczać respondenci z wykształceniem magisterskim (59 proc.) oraz inżynierskim i licencjatami (62 proc.), a najrzadziej ci z wykształceniem podstawowym (38 proc.) oraz podyplomowym (50 proc). Jak oceniono, odpowiedzi te pokrywają się z odpowiedziami o samodzielnym życiu respondentów w gospodarstwach domowych. "Można z tego wnioskować, że im ktoś ma większy wpływ na domowy budżet, tym częściej zmuszony jest oszczędzać" – wskazano.

Jak zaznaczono, dane o czasie poszukiwania pracy wskazują, że bardzo duży wpływ na jego długość ma rodzaj posiadanego wykształcenia. Osoby posiadające wykształcenie w obszarze zdrowia i opieki społecznej poszukiwały pracy najkrócej (średnio 1,67 miesiąca), a osoby, których wykształcenie związane jest z usługami najdłużej (średnio 5,17 miesiąca).

Badanie ankietowe w ramach raportu "Perspektywy ekonomiczne młodego pokolenia" zostało przeprowadzone na grupie 1111 osób w wieku 18-26 lat na panelu badawczym Ariadna, aktywnych i nieaktywnych zawodowo, zarówno uczących się, jak i pracujących, niepracujących poszukujących i nieposzukujących pracy. Badanie przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2022 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: