Jest poradnik dot. likwidacji szkód z OC

Rzecznik Finansowy publikuje serię analiz i poradnik dot. likwidacji szkód drogowych z ubezpieczenia OC - poinformowało w piątek biuro RF. W 2021 r. 45 proc. wszystkich porad telefonicznych biura dotyczyło problemów z likwidacją szkód z OC - zaznaczono.

Według Rzecznika Finansowego rosnąca liczba pojazdów poruszających się po naszych drogach i związane z tym istotne natężenie ruchu prowadzi nieuchronnie do znacznej liczby kolizji drogowych.

"Niejednokrotnie szkoda doznana na drodze jest również pierwszą okazją do zetknięcia się z procedurą likwidacji szkody w zakładzie ubezpieczeń. Nie dziwi więc, że problemy związane z likwidacją szkód z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm) mają znaczący udział w strukturze zapytań mailowych, telefonicznych i wniosków trafiających do Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo–Emerytalnego w biurze Rzecznika Finansowego" - podało biuro RF.

Wskazano, że w ubiegłym roku 45 proc. wszystkich porad telefonicznych udzielanych przez ekspertów biura specjalizujących się w ubezpieczeniach dotyczyło właśnie kwestii związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych z OC ppm.

"Mając na uwadze liczbę problemów zgłaszanych do biura Rzecznika Finansowego, dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczenia OC ppm oraz informacji, że gros poszkodowanych (szczególnie przy mniejszych szkodach) rezygnuje z dochodzenia swoich praw, zespół ekspertów Rzecznika Finansowego przygotował siedem opracowań, w których szczegółowo omówione zostały najczęściej występujące problemy przy likwidacji szkód z ubezpieczeń OC ppm" - poinformowano.

Analizy dotyczyć mają m.in.: cen usług naprawczych w szkodach likwidowanych z OC, zasad określania cen i jakości części zamiennych w szkodach likwidowanych z OC, refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego w szkodach likwidowanych z OC czy terminów likwidacji szkód.

Wskazano, że w opracowaniach, które będą publikowane w ciągu następnych kilku tygodni na stronie internetowej Rzecznika Finansowego, znajdą się również informacje o podstawowych uprawnieniach poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Materiały przygotowane przez ekspertów biura będą zawierać również porady dotyczące czynności, jakie należy podjąć w sytuacji, gdy działanie ubezpieczyciela budzi zastrzeżenia.

Jak zaznaczono, opracowania będą sukcesywnie udostępniane na stronie internetowej Rzecznika Finansowego (podstrona Baza wiedzy -> Analizy i raporty).

Źródło

Skomentuj artykuł: