JSW wychodzi na prostą

Jastrzębska Spółka Węglowa, dzięki wsparciu rządowych programów, wychodzi na prostą. Decyzją Polskiego Funduszu Rozwoju umorzono ponad połowę pożyczki preferencyjnej, udzielonej z końcem ubr. JSW w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm.

W grudniu 2020 r. JSW otrzymała 173,6 mln zł pożyczki preferencyjnej. PFR zdecydował właśnie, że częściowo - w kwocie 89 mln 175 tys. zł zostanie ona umorzona. Pożyczka pozwoliła JSW ustabilizować sytuację w najtrudniejszym okresie kryzysu związanego z pandemią. Obecnie spółka zwiększa wydobycie i tworzy strategię na najbliższe lata. Roczna produkcja węgla koksowego sięga już w JSW w tym roku 85 proc. wydobycia. Warto przypomnieć, że węgiel koksowy został w zeszłym roku po raz drugi wpisany na Listę Surowców Krytycznych dla Unii Europejskiej. Jest bowiem półproduktem niezbędnym w procesie wytapiania stali, średnio jedna tona stali wymaga zużycia około 560 kg węgla koksowego. Operatywne zasoby węgla koksowego JSW wystarczą jeszcze na kilkadziesiąt lat eksploatacji. - JSW wpisuje się idealnie w Europejski Zielony Ład, gdyż niedługo będziemy ostatnim producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. Mocno inwestujemy w segment koksowy, ponieważ widzimy w tym przyszłość - podkreśla wiceprezes JSW Sebastian Bartos. Trwają też inwestycje w JSW, m.in. w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej powstaje nowa bateria koksownicza. Równocześnie spółka podtrzymuje plany związane z budową nowych bloków energetycznych. Dzięki temu chce osiągnąć samowystarczalność energetyczną i bezpieczeństwo dostaw niezależnie od wahań na rynku, które obecnie są bardzo duże.

Przypomnijmy, że Grupa Kapitałowa JSW znacznie poprawiła wyniki w pierwszym półroczu 2021 roku. Wzrosła zarówno produkcja węgla metalurgicznego, jak i koksu oraz ich sprzedaż, co przełożyło się na wyższe przychody ze sprzedaży. W pierwszym półroczu 2021 r. produkcja węgla ogółem wyniosła 6,8 mln ton (w tym 5,5 mln ton węgla metalurgicznego), a produkcja koksu 1,8 mln ton. Grupa odnotowała w pierwszej połowie 2021 roku 330,5 mln zł straty netto wobec 973,8 mln zł straty netto rok wcześniej. Natomiast EBITDA za pierwsze półrocze 2021 roku (bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła 339,4 mln zł. Cena węgla metalurgicznego za sześć miesięcy tego roku osiągnęła wysokość 416,86 zł za tonę, a koksu 1 009,77 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły blisko 4,2 mld zł i były o 22 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku. To efekt wyższych przychodów ze sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych. Ogólna sprzedaż węgla wydobytego w zakładach Grupy wyniosła 7,6 mln ton, a więc o ponad 20 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych za okres sześciu miesięcy 2021 roku wyniosły ponad 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Wzrost ten jest spowodowany wyższym o 23,8 proc. wolumenem sprzedaży węgla, pomimo uzyskanych niższych średnich cen sprzedaży węgla metalurgicznego oraz węgla do celów energetycznych. W tym samym okresie przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych wyniosły prawie 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 41 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku, spowodowany głównie wzrostem średniej ceny sprzedaży koksu o ponad 21 proc.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: