KNF: rośnie strata domów maklerskich

Łączna strata z działalności podstawowej domów maklerskich na koniec trzeciego kwartału 2019 roku wzrosła do 210 mln zł wobec straty przed rokiem na poziomie 159 mln zł - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego na swojej stronie internetowej.

Łączne przychody domów maklerskich na koniec trzeciego kwartału wynoszą 334,5 mln zł, w tym przychody z działalności maklerskiej 293,6 mln zł. Przed rokiem przychody sięgnęły 514,8 mln zł, w tym z działalności maklerskiej 467,2 mln zł.

Strata z działalności operacyjnej domów maklerskich na koniec września 2019 roku sięga 14,1 mln zł, a strata netto wynosi 4,4 mln zł Przed rokiem było to 164,7 mln zł zysku operacyjnego i 155,3 mln zł zysku netto.

Mocny spadek rok do roku zanotował zysk z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. Przed rokiem zysk ten wynosił 303 mln zł, a na koniec trzeciego kwartału tego roku sięgnął 192,3 mln zł.

Aktywa klientów na rachunkach domów maklerskich wyniosły w trzecim kwartale 66,4 mld zł, a przed rokiem było to 82,9 mld zł. 

Źródło

Skomentuj artykuł: