Kolejny konkurs o dotację dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie z Programu Polska Wschodnia wesprą przedsiębiorców, którzy chcąc rozwinąć działalność poza granice Polski. Także tych, którzy już działają zagranicą, ale chcą zmienić rynek na inny. Do zdobycia jest nawet 900 tys. zł na projekt. Przyjmowanie wniosków o dotację rozpocznie się 5 maja 2022 roku. Łączny budżet konkursu to 50 mln zł.

To kolejny już konkurs o dotację dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej, którzy chcą rozwinąć działalność za granicą.

- Aktualna sytuacja gospodarcza i wojna w Ukrainie mogą negatywnie wpłynąć na kondycję polskich przedsiębiorstw, których działalność powiązana jest z krajami za wschodnią granicą Polski. Dokładamy wszelkich starań, by w jak największym stopniu wesprzeć przedsiębiorców z Polski Wschodniej w optymalizacji i ewentualnej zmianie kierunków zagranicznej działalności. Dlatego decydujemy się na jak najszybsze uruchomienie konkursu
- powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Ze wsparcia będą mogli skorzystać mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej. To właśnie oni, ze względu na położenie geograficzne, w sposób szczególny są narażeni na negatywne skutki trwającej wojny w Ukrainie - dodała wiceminister.

Nowością w konkursie jest możliwość pozyskania większego niż w dotychczas dofinansowania. Przedsiębiorca może starać się nawet o 900 tys. zł dotacji na rozwój działalności na zagranicznym rynku. Wsparcie może wynieść do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kolejna nowość to możliwość otrzymania dotacji bez względu na to, czy dany produkt był już wcześniej przedmiotem projektu finansowanego ze środków publicznych. Umożliwi to pozyskanie wsparcia tym przedsiębiorcom, których produkty wymagają zmiany rynku docelowego ze względu na obecną sytuację geopolityczną i trwającą wojnę w Ukrainie. Do tej pory firmy mogły pozyskać dofinansowanie na wprowadzenie danego produktu na rynki zagraniczne tylko raz.

Ułatwieniem natomiast jest złagodzenie kryteriów wyboru projektów. Obniżone zostały wymagania dotyczące osiągniętych przez przedsiębiorcę wyników finansowych za ubiegłe lata.
Ze wsparcia mogą skorzystać mikro-, małe i średnie firmy z Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Dofinansowanie przeznaczone jest na rozszerzenie działalności poza granice Polski albo na zmianę rynku zagranicznego. Jest to szczególnie istotne dla tych przedsiębiorców, których działalność została znacząco ograniczona ze względu na wojnę w Ukrainie.

Dotacja, nawet 900 tys. zł, pomoże przygotować się do wejścia na nowy rynek - opracować strategię, przygotować ofertę, czy pozyskać biznesowych partnerów. W praktyce oznacza to możliwość sfinansowania kolejnych etapów przygotowań, począwszy od analizy eksperckiej i określenia najbardziej obiecujących dla firmy rynków eksportowych, poprzez przygotowanie oferty pod kątem wymagań prawnych, po tłumaczenie instrukcji, etykiet czy produkcję materiałów promocyjnych. Sfinansować można też udział w międzynarodowych targach, wystawach oraz misjach gospodarczych, a także środki trwałe, czyli np. sprzęt komputerowy oraz tzw. wartości niematerialne i prawne, jak np. zakup licencji na używanie znaku towarowego.

Wnioski w konkursie będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Będzie można je składać przez prawie 2 miesiące: od 5 maja do 29 czerwca br. Ze wsparcia Programu Polska Wschodnia na internacjonalizację skorzystało już ponad 500 firm. Sukcesy odnoszą m.in. na rynkach: niemieckim, brytyjskim, amerykańskim, czy francuskim. Łącznie pozyskały one na realizację swoich projektów blisko 200 mln zł dofinansowania unijnego. To środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z Programu Polska Wschodnia dofinansowywane są projekty nastawione na biznes oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowity budżet programu to ponad 8 mld zł.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: