Koniec kradzieży spółek – Sejm uchwalił ustawę przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości

Sejm jednogłośnie przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Oczekiwane przez przedsiębiorców przepisy zwiększą bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego.

Nowe rozwiązania dają przedsiębiorcom narzędzie pozwalające im podjąć obronę przed procederem „kradzieży spółek”. To przestępstwo polegające na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów. W ten sposób oszuści przejmują reprezentację spółki bez wiedzy ich prawowitych zarządców i wspólników.

Newsletter KRS

„Kradzieży spółek” przeciwdziałać ma newsletter KRS rozsyłany na konto w systemie teleinformatycznym lub na email. Umożliwi on przedsiębiorcom łatwy i natychmiastowy dostęp do informacji o próbie dokonania zmiany w KRS podjętej przez osoby nieuprawnione. Usługa newslettera będzie polegać na automatycznym sygnalizowaniu takich zdarzeń jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu czy dokonanie wpisu w KRS.

Przesyłane będą w ten sposób jedynie podstawowe informacje, dostępne publicznie w aktach rejestrowych i w KRS. Osoba, która otrzyma taką informację będzie mogła zapoznać się ze szczegółami sprawy, przeglądając akta rejestrowe lub aktualne bądź pełne informacje o podmiocie wpisanym do KRS.

Zapobieganie oszustwom

W przypadku próby dokonania „kradzieży spółki” newsletter pozwoli przedsiębiorcy na szybką reakcję i udaremnienie oszustwa z pomocą organów ściągania. Nowe przepisy nie zwalniają uczestników obrotu gospodarczego od obowiązku zapoznawania się z treścią Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktami rejestrowymi. W postaci wygodnego newslettera powstaje natomiast dodatkowy mechanizm zapobiegania przestępstwom gospodarczym.

Źródło

Skomentuj artykuł: