Lider raportowania zintegrowanego ogłosił raport zintegrowany online

Zielony Zwrot Taurona. Energia na okrągło – tym hasłem promowany jest najnowszy raport zintegrowany online. Na stronie raport.tauron.pl można znaleźć nie tylko informacje podsumowujące 2021 r., ale również opis sytuacji przedsiębiorstwa w br.

Grupa Tauron od lat wskazywana jest wśród polskich spółek jako lider raportowania zintegrowanego.

- Publikacja raportu zbiegła się w czasie z publikacją nowej strategii. Grupa podjęła wysiłek ulokowania obu perspektyw  strategicznych w jednym dokumencie odpowiadając na pytane, jak osiągnięcia ostatnich lat pozwoliły dojść do punktu, w którym możliwe było podjęcie decyzji o jeszcze bardziej ambitnym podejściu do zielonej transformacji - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

Publikacja raportu zbiegła się w czasie z podsumowaniem poprzedniej strategii oraz opublikowaniem nowej. Grupa podjęła wysiłek ulokowania obu perspektyw  strategicznych w jednym dokumencie odpowiadając na pytane, jak osiągnięcia ostatnich lat pozwoliły dojść do punktu, w którym możliwe było podjęcie decyzji o jeszcze bardziej ambitnym podejściu do zielonej transformacji.

Z perspektywy Grupy, Raport Zintegrowany pozostaje najlepszą odpowiedzią na potrzeby interesariuszy ze względu na możliwość efektywnego wplecenia w jego treść wątków ESG, czyli opisu podejścia Grupy do otoczenia społecznego, efektywności zarządzana oraz - co najistotniejsze - wyzwań klimatycznych.

- Raporty zintegrowane to dojrzałe narzędzie komunikacji z rynkiem. Z perspektywy Grupy i całej branży energetycznej, kluczowe jest łączenie w jednym dokumencie perspektywy strategicznej, analizy wpływu na społeczeństwo i klimat oraz przedstawienia wizji rozwoju firmy w perspektywie średnio i długookresowej. Dzięki temu narzędziu najłatwiej nam pokazać perspektywę zarządczą, czyli nasz pomysł na transformację Grupy w trudnych dla całej gospodarki czasach - wyjaśnia prezes.

Tegoroczna publikacja to przede wszystkim opowieść o transformacji, której fundamentami są budowa portfolio zielonych aktywów wytwórczych  oraz planowane przekazanie aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Raport w pełni wykorzystuje możliwości jakie daje formuła online. Wszystkie zaprezentowane dane zostały wzbogacone iteratywnymi wykresami infografikami oraz animacją.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: