Małe lotniska na specjalnych zasadach?

Pandemia uderzyła w regionalne porty lotnicze w UE. Potrzebne jest dla nich wsparcie z Funduszu Odbudowy. W tej kwestii Komisja Europejska musi zgodzić się na poluzowanie zasad pomocy publicznej – przekonuje marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, który uczestniczył w Brukseli w posiedzeniu Komitetu Regionów.

- Porty lotnicze w Unii Europejskiej przeżywają kłopoty, które wiążą się z ograniczeniami dotyczącymi pandemii. Ruch lotniczy nie wrócił jeszcze nawet w połowie do poziomów sprzed pandemii. Najbardziej ucierpiały porty regionalne. Chodzi o to, aby lotniska regionalne zostały dostrzeżone w Krajowym Planie Odbudowy i to już jest kwestia polskiego rządu i ewentualnie zgody Komisji Europejskiej w kwestii pomocy publicznej. Komisja powinna inaczej potraktować regionalne porty lotnicze, biorąc pod uwagę to, jak ucierpiały w czasie pandemii – powiedział Polskiej Agencji Prasowej marszałek.

Jak dodaje, istnieją w Unii Europejskiej porty lotnicze, które straciły w wyniku pandemii nawet 80 proc. pasażerskiego ruchu lotniczego.

Marszałek podkreśla, że spadek przychodów sprawił, iż niektóre porty lotnicze znalazły się w tak skomplikowanej sytuacji, że bez zewnętrznego wsparcia publicznego grozi im upadłość. Ich bankructwo miałoby dramatyczny wpływ na zatrudnienie i gospodarkę regionów, w których się znajdują – wskazuje.

W niedawno przyjętej opinii w sprawie przyszłości regionalnych portów lotniczych Ortyl podkreśla, że w 2018 r. lotnictwo w Europie odpowiadało za 26 proc. światowego ruchu pasażerskiego, a to dawało bezpośrednio i pośrednio ponad 13,5 mln miejsc pracy. Bezpośrednie zatrudnienie – jak wskazuje - u operatorów portów lotniczych i współpracujących z lotniskiem instytucji i firm szacuje się na około 1,7 miliona osób.

- Lotniska regionalne są niezbędne dla zapewnienia dostępności komunikacyjnej w regionach na peryferiach, wyspiarskich i najbardziej oddalonych od centrum UE. To przekłada się na rozwój gospodarczy i poziom zatrudnienia w tych obszarach. Te lotniska są również niezbędne dla świadczenia usług pogotowia lotniczego, wykrywania i gaszenia pożarów oraz przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania służb ratowniczych, administracji, instytucji i firm. Tempo rozwoju regionów w dużej mierze zależy od jakości ich połączeń

wskazuje.

Marszałek podkreśla, że w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu konieczne jest zachowanie regionalnego transportu lotniczego w UE.

- To moment, aby ocenić znaczenie lotnisk regionalnych w Europie. Ta ocena powinna obejmować jakość ich sieci połączeń dla pasażerów, znaczenie dla gospodarki regionów, w tym turystyki, z uwzględnieniem skutków pandemii Covid-19, a także ich wkład w politykę klimatyczną prowadzoną przez UE. Liczę na działania Komisji Europejskiej, państw członkowskich, regionów, świata nauki oraz biznesu, aby można było zaproponować nowy kompleksowy system transportowy w Europie, z zachowaniem transportu lotniczego – dodaje.

Źródło

Skomentuj artykuł: