Na rzecz rozwoju i odbudowy ukraińskiego rynku kapitałowego

Przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisji Narodowej Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy (NSSMC) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) podpisali porozumienie o współpracy.

Memorandum, podpisywane w ramach realizowanego przez GPW projektu „Reorganizacja rynku kapitałowego na Ukrainie” ma na celu m.in. wspieranie integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z międzynarodowymi rynkami kapitałowymi oraz rozwój usług i produktów finansowych w oparciu o międzynarodowe praktyki i innowacyjne technologie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chce aktywnie wspierać rozwój i odbudowę ukraińskiego rynku kapitałowego. 

- Udało się nam wygrać w rywalizacji o to kto zostanie partnerem Ukrainy w rozwoju rynku kapitałowego. (…) Przed nami długa podróż, która zacznie się od kwestii infrastruktury regulacyjnej przez infrastrukturę technologiczną oraz poprzez budowanie biznesu. Niestety giełdy charakteryzują się tym, że niezależnie od tego czy notowana jest na nich jedna spółka czy tysiąc spółek, to potrzeba jest mniej więcej tyle samo osób nadzorujących rynek. Nasze wspólne przedsięwzięcie w pierwszych latach może przynosić straty, ale z czasem potencjał rynku ukraińskiego się zmaterializuje, szczególnie jeśli chodzi o plany prywatyzacyjne. W przyszłości będzie to kwitnący rynek, na którym docelowo będą wszyscy najważniejsi inwestorzy świata -  powiedział Marek Dietl, prezes GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych. 

Ukraińska strona podpisane porozumienie określa jako wydarzenie przełomowe: - W ostatnim miesiącu większość wiadomości nie była związana z wojną, ale z tym w jaki sposób odbudowywać kraj po wojnie. Żeby być na to gotowym potrzebujemy przygotować odpowiednie instrumenty. To memorandum dotyczy rynków giełdowego i towarowego, a oba są bardzo ważne dla przywracania i odbudowy kraju po wojnie. Dlatego jest to dla nas tak bardzo ważne - podkreślił Arsen Ilin, komisarz NSSMC. 

- W inicjatywę polsko-ukraińską zaangażowany jest także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Zdaniem tej instytucji to właściwy moment na budowanie współpracy mającej wesprzeć wzmocnienie ukraińskiego rynku kapitałowego. Samo porozumienie ma kluczowe znaczenie dla stabilności ukraińskiej gospodarki nie tylko w przyszłości, ale i obecnie: - To jest fundamentalny krok w myśleniu nad odbudową Ukrainy, ponieważ umożliwi on otwarcie się i skierowanie prywatnego kapitału zagranicznego w stronę Ukrainy - dodała Elisabetta Falcetti, reprezentująca EBOR.

Obecny na uroczystości wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda zwrócił uwagę, że porozumienie wpisuje się w szerszy kontekst współpracy polsko-ukraińskiej: - Wiemy, że odbudowa Ukrainy będzie musiała się odbywać przy wsparciu infrastrukturalnym Polski, w oparciu o polskie podmioty gospodarcze, zarówno te Skarbu Państwa, jak i prywatne.(…) Trzeba pamiętać, że relacje gospodarcze pomiędzy Polską i Ukrainą, polskimi i ukraińskimi firmami były silne już przed wojną. Sytuacja wojenna stawia jednak nowe wyzwania (…) – pierwszym zadaniem będzie proces odbudowy, w którym pomoże podpisane porozumienie (…) - podsumował. 

Podpisane Memorandum jest elementem realizowanego przez GPW projektu „Reorganizacja rynku kapitałowego na Ukrainie”  i ma na celu m.in. wspieranie integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z rynkami międzynarodowymi oraz rozwój usług i produktów finansowych w oparciu o międzynarodowe praktyki i innowacyjne technologie.

Źródło

Skomentuj artykuł: