Największe wyzwania dla firm audytorskich

30 września, z inicjatywy Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) Marcina Obronieckiego odbyło się zdalne spotkanie kierownictwa Agencji z przedstawicielami blisko 300 polskich firm audytorskich.

Podczas dyskusji omówiono zgłoszone zagadnienia dotyczące wyzwań i barier dla rozwoju rynku.

„Chcemy, żeby to było pierwsze z cyklu spotkań, których celem jest intensyfikacja dialogu pomiędzy PANA a podmiotami nadzorowanymi. Zależy nam na tym, żeby wypracować płaszczyznę roboczego dialogu co jest ważne zwłaszcza teraz, gdy wychodzimy z pandemii i pojawiają się nowe wyzwania gospodarcze. Jako organ nadzoru promujemy najwyższe standardy wykonywania zawodu biegłego rewidenta ale również realizujemy cele edukacyjne. Planujemy też rozwinąć współpracę z wyższymi uczelniami i ich studentami”.

powiedział prezes PANA.

Skomentuj artykuł: