Niepokojące wnioski z raportu WEI: W Polsce dochodzi manipulacji cenami energii?

Urząd Regulacji Energetyki i Towarowa Giełda Energii mają instrumenty, które mogą obniżyć ceny energii w Polsce - wynika z najnowszego raportu Warsaw Enterprise Institute (WEI).

W okresie wysokiej inflacji największą rolę odgrywają dziś rosnące ceny energii. Warsaw Enterprise Institute w swoim najnowszym raporcie „Większa transparentność energii to niższe ceny dla odbiorców. Rola Urzędu Regulacji Energetyki Towarowej Giełdy Energii” przedstawił szereg rekomendacji, które pozwoliłby na zmniejszenie cen energii.

Oto wnioski z raportu:

  • W okresie od 26 kwietnia do 10 maja 2022 r. obserwowano wyraźnie nieproporcjonalny wzrost ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, którego nie można uzasadnić rosnącym poziomem kosztów wytwarzania. Wzrost ten może być związany z możliwą manipulacją cenową dokonaną przez podmioty o znacznej sile rynkowej.
  • Na zjawiska manipulacji ceną podatne są rynki o niskiej konkurencyjności, a taki charakter ma obecnie rynek terminowy na Towarowej Giełdzie Energii. Świadczy to tym zmniejszenie liczby podmiotów biorących udział w handlu, wzrost koncentracji rynkowej i spadek liczby koncesji. 
  • Do zaburzenia równowagi pozycji rynkowej członków giełdy przyczyniły się zmiany zasad składania depozytów uzupełniających. Mniejsze podmioty nie są w stanie sprostać wymaganiom depozytowym, w sytuacji, gdy na giełdzie występuje duża zmienność cenowa.
  • Zarówno prezes URE, jak i TGE SA posiadają szersze pole uprawnień, dzięki którym możliwe jest zwiększenie konkurencji na rynku energii, a co za tym idzie – zapobieganie niekorzystnym zjawiskom. 
  • Regulaminowe mechanizmy takie jak ograniczenia wahań kursów, zawieszanie notowań i anulowanie transakcji, wybór trybu prowadzenia sesji giełdowych (aukcje, notowania ciągłe), zmiany harmonogramu sesji giełdowych (możliwość ograniczenia liczby notowań, aby koncentrować większą liczbę ofert), pomoc konsultantów, animacja i generowanie płynności mogą być oceniane jako działania nie w pełni realizowane w praktyce. 
  • Towarowa Giełda Energii jest rynkiem relatywnie młodym w porównaniu do innych rynków towarowych na świecie i wymaga większej skali transparentności. Wzrost ceny energii elektrycznej na rynku terminowym doprowadzi do realnego wzrostu kosztów dostawy energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, w tym będzie miał wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w Europie. Model nadzoru rynku nie zapewnia natychmiastowej reakcji organów odpowiedzialnych za nadzór i organizację rynku do podjęcia niezwłocznej interwencji.
     
Źródło

Skomentuj artykuł: