Nowe narzędzia wsparcia dla biznesu

fot. vanmarciano / pixabay.com / Pixabay License

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Rząd przygotował kolejne, bardzo ważne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej, które pomogą firmom w zachowaniu miejsc pracy. Uruchomi ponad 560 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez COVID-19. Powinno to wygenerować kredyty o wartości ok. 32 mld zł. Konkretne wsparcie otrzymają także samorządy, a polskie firmy zostaną objęte czasową ochroną przed przejęciem przez inwestorów spoza UE.

Dopłaty do kredytów płynnościowych

Dopłaty do odsetek kredytów dla firm. Otóż, KPRM wraz z resortem rozwoju zapowiadają, że banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego. W tym roku na ten cel rząd przenaczy prawie 300 mln zł, a w przyszłym – 270 mln zł. Dopłaty będą wypłacane przez Banku BGK ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania.  Przewidziane wsparcie trafi do przedsiębiorców oraz podmiotów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.. Co ważne, umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r.

Ochrona przed wrogim przejęciem

Kolejnym narzędziem ochrony polskich firm będzie ochrona przed wrogim przejęciem osłabionych finansowo firm.

Rząd chce chronić polskie firmy przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE w momencie, w którym – ze względu na epidemię – ich wycena może być szczególnie niska. Wzoruje się w tym zakresie na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech.  A nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. 

Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).  Nowe przepisy, jak zakłada rząd, mają chronić bezpieczeństwo, porządek i zdrowie publiczne. Obejmą one m.in. spółki publiczne i działalności gospodarcze związane m.in. z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, czy produkcją leków – jeśli ich przychody przekraczają 10 mln euro rocznie.

Ułatwienia przy przetargach

Rząd zakłada obniżyć koszty udziału wykonawców w przetargach, a także poprawić ich płynność finansową. W praktyce nie będzie już obowiązku żądania wadium. Dotyczyć to będzie postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzony zostanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. Obniżona zostanie dopuszczalna wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych.

Źródło