Nowy szef Polskich Elektrowni Jądrowych

Dotychczasowy wiceprezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Łukasz Młynarkiewicz został pełniącym obowiązki prezesa - poinformowała spółka. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odwołało ze stanowiska prezesa Tomasza Stępnia.

Łukasz Młynarkiewicz był wiceprezesem od 15 grudnia 2022 r. Wcześniej, od września 2019 r. był prezesem Państwowej Agencji Atomistyki - polskiego dozoru jądrowego. Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym oraz wykładowcą akademickim. Jak wynika z informacji PEJ, rozprawę doktorską poświęcił instytucji decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Był również Pierwszym Zastępcą Gubernatora RP w Radzie Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na okres kadencji 2020-2022. Pełnił także funkcje przedstawiciela RP w: Europejskiej Grupie Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG), Komitecie ds. Działalności Dozoru Jądrowego Agencji Energii Jądrowej (NEA/OECD), Grupie Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego (HERCA) oraz Zachodnioeuropejskim Stowarzyszeniu Regulatorów Jądrowych (WENRA).

Tomasz Stępień wcześniej od końca 2015 r. był prezesem operatora gazociągów przesyłowych Gaz-Systemu. Został odwołany 30 listopada 2022 r., wraz z zakończeniem budowy Baltic Pipe i osiągnięciem przez gazociąg pełnej przepustowości. Jednocześnie od listopada 2021 r. kierował PEJ.

Należąca w całości do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przygotowuje proces inwestycyjny i ma pełnić rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Dla pierwszej lokalizacji na Pomorzu rząd wybrał technologię AP1000 firmy Westinghouse. Zgodnie z wnioskiem o decyzję środowiskową, w lokalizacji miałyby powstać trzy reaktory AP1000. Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej, pierwszy blok miałby ruszyć w 2033 r.

 

Źródło

Skomentuj artykuł: