Odlicz koszty działalności badawczo-rozwojowej od dochodu

fot. FirmBee / pixabay.com / CC creative commons

Odlicz od dochodu koszty działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest m.in. opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Masz możliwość odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku.

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa?

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność:

 • twórcza
 • obejmująca badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) i prace rozwojowe
 • podejmowana systematycznie
 • której celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań

Badania podstawowe to prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowanych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Badania stosowane to z kolei prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce.

Badania przemysłowe natomiast to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, które posłużą do opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług.

Ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową możesz ująć w 100% w kosztach uzyskania przychodów i odliczyć je od przychodu. Ponownie wydatki te możesz odliczyć od podstawy opodatkowania. Jeśli twoje przedsiębiorstwo ma status centrum badawczo-rozwojowego (CBR), to odliczenia od podstawy opodatkowania mogą wynosić nawet 150% wydatków.

Jeśli więc zastosujesz tę ulgę, to wydatki na działalność badawczo-rozwojową możesz odliczyć dwukrotnie. Najpierw ujmiesz je jako koszt działalności (100%), a następnie odejmiesz od obliczonej już podstawy opodatkowania (dochodu) również w 100% lub 150% (jeśli jesteś CBR).

Co zalicza się do wydatków na działalność badawczo-rozwojową

Do wydatków na działalność badawczo-rozwojową zalicza się:

 • koszty osobowe, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, zarówno z tytułu umów o pracę, jak i umów zlecenie czy umów o dzieło
 • materiały i surowce
 • sprzęt specjalistyczny, nawet w przypadku, gdy nie uznano go za środek trwały
 • usługi zewnętrzne od jednostek naukowych
 • odpisy amortyzacyjne
 • koszty uzyskania i utrzymania patentów

Do wydatków instytucji, które są centrum badawczo-rozwojowym, dodatkowo zalicza się:

 • odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali
 • koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych

Kiedy skorzystać z ulgi

Z ulgi możesz skorzystać w okresie 6 lat (tak długo jak trwa amortyzacja). Jeśli jednak rozpoczynasz działalność, to możesz ją wykorzystać już w roku rozpoczęcia działalności. W przypadku natomiast, gdy jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, całą ulgę możesz rozliczyć w drugim roku podatkowym.

Jak przygotować się do skorzystania z ulgi

 • Wyodrębnij wydatki na działalność badawczo-rozwojową w prowadzonej ewidencji.
 • Rozlicz ulgę w zeznaniu rocznym. Dołącz do niego PIT-BR lub CIT-BR, w którym wykażesz wydatki związane z tą działalnością.

Kiedy możesz skorzystać

Tylko dla podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali albo jednolitą 19% stawką podatku, prowadzący działalność B+R wykorzystywaną do przeciwdziałania COVID-19.

Przepisy nie przewidują okresu prowadzania działalności, który uprawniałby do korzystania z tej preferencji. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego: z działalności gosp. przez podatnika PIT albo  z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych przez podatnika CIT. Limity odliczeń kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorcy. Obostrzenia w zakresie pomocy de minimis.

Kto może skorzystać

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza.
 • Mikroprzedsiębiorstwa.
 • Małe przedsiębiorstwa.
 • Średnie przedsiębiorstwa.
 • Duże przedsiębiorstwa.

Gdzie składasz dokumenty

Wysokość odliczeń kosztów kwalifikowanych wykazywana jest w składanych zeznaniach rocznych.

Co zyskasz

Odliczysz od dochodu już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Autor
Źródło