Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” dla wybitnego naukowca

Światowej sławy otochirurg prof. Henryk Skarżyński został uhonorowany odznaką Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. 

Profesor został wyróżniony za całokształt swojej działalności naukowo-zawodowej i filantropijnej. Odznaczenie zostało wręczone podczas XXXI Forum Sprawozdawczym Instytutów Badawczych, które odbyło się w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. 

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich została ustanowiona w 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka. 

Prof. Henryk Skarżyński to światowej sławy otochirurg, otolaryngolog, założyciel, organizator i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Światowego Centrum Słuchu. Profesor całym swoim dorobkiem naukowo-zawodowym, a także działalnością filantropijną pracuje nad tym, aby prawa człowieka w Polsce były lepiej chronione. Walka o godność człowieka nie jest abstrakcyjnym pojęciem, lecz przekłada się na konkretną pomoc osobom potrzebującym wsparcia. 

- Mam ogromny zaszczyt wręczyć dzisiaj odznakę Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi w Ochronie Praw Człowieka” panu profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu. Pan profesor od lat pomaga dzieciom i dorosłym powrócić do świata dźwięku. Jego osiągnięcia obejmują liczne wdrożenia metod chirurgicznych, autorskie programy badań przesiewowych i opracowania nowoczesnych koncepcji leczenia słuchu. Dotyczą także nowych metod i technologii w rekonstrukcji ucha, chirurgii poprawiającej słuch oraz rozwiązań telemedycznych w diagnostyce, dopasowaniu implantów i rehabilitacji. Wiele z tych rozwiązań stanowi kamienie milowe w polskiej i światowej medycynie oraz jest fundamentem polskiej szkoły otochirurgii. Bardzo pragnę, aby dzisiejsze odznaczenie pana profesora Skarżyńskiego było odczytane również jako wyraz najwyższego szacunku i wdzięczności dla wszystkich osób pracujących i działających w tym obszarze. Dla naukowców, lekarzy, personelu medycznego i administracyjnego. Dla organizacji i stowarzyszeń, których aktywność przyczynia się do poprawy zdrowia i warunków leczenia. W walce o prawa człowieka, jesteście, Drodzy Państwo, naszym najważniejszym „orężem” i sojusznikiem. Walczymy o wspólną sprawę, jaką jest godność. Godność każdego człowieka – mówił Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek podczas wręczania Odznaki.

Rzecznik wręczył odznaczenie podczas Forum Instytutów Badawczych, które odbyło się 26 czerwca w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Wydarzenie to doroczny ogólnopolski zjazd przedstawicieli z prawie stu instytutów badawczych.

- Jestem zwykłym lekarzem i nie przemawia przeze mnie skromność. Robiłem i robię tylko to, co potrafię najlepiej i do czego czułem wewnętrzne powołanie. Wszystko, to robię z pasją i zaangażowaniem. Tym bardziej jestem zaszczycony odbierając Odznakę honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. W całym moim życiu i działalności kieruje się takimi wartościami jak - ochrona życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i godnego życia. Jestem wdzięczny, że zostało to docenione – mówił odbierając wyróżnienie prof. Skarżyński.

Osiągnięcia profesora obejmują liczne wdrożenia metod chirurgicznych, autorskie programy badań przesiewowych i opracowania nowoczesnych koncepcji leczenia słuchu, nowych metod i technologii w rekonstrukcji ucha, chirurgii poprawiającej słuch oraz rozwiązań telemedycznych w diagnostyce, dopasowaniu implantów i rehabilitacji. Są kamieniami milowymi w polskiej i światowej medycynie i fundamentem polskiej szkoły otochirurgii. Od lat pomaga dzieciom i dorosłym powrócić do świata dźwięku. W wyniku badań i wdrożeń udało się po raz pierwszy na świecie rozszerzyć wskazania do leczenia za pomocą implantów słuchowych – z dziesiątek tysięcy na dziesiątki milionów pacjentów, zwłaszcza w grupie seniorów w starzejących się społeczeństwach. W skali globalnej takich pacjentów, z uwzględnieniem ostatniego rozszerzenia wskazań dokonanego przez prof. H. Skarżyńskiego, jest obecnie ponad 100 mln.

Zainicjował i zorganizował pierwszy na świecie Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” dla osób niesłyszących lub głęboko niedosłyszących, które odzyskały słuch dzięki implantom i mogą rozwijać swoje zdolności artystyczne. 

Prof. Henryk Skarżyński osobiście wykonał ponad 230 tysięcy operacji i wprowadził ponad 150 nowatorskich rozwiązań w otologii, chirurgii ucha i audiologii, które mają ogromny wpływ na poprawę komunikacji między ludźmi. 

Skomentuj artykuł: