Ogromne koszty klimatyczne wojny Rosji w Ukrainie

Całkowita wielkość emisji gazów cieplarnianych spowodowanych inwazją Rosji na Ukrainę w okresie luty-wrzesień 2022 r. mogła wynieść 98,1 mln t ekwiwalentu CO2 w scenariuszu minimalnych emisji, 212,7 mln t w umiarkowanym i aż 326,9 mln t w scenariuszu maksymalnych emisji.

Koszty klimatyczne wojny szacujemy na 6,5-25,5 mld euro – stwierdza w swym najnowszym raporcie Polski Instytut Ekonomiczny.

Według autorów raportu rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała znaczne szkody środowiskowe i klimatyczne, których nadrobienie będzie wymagało wielu lat pracy wspólnoty międzynarodowej. Ostateczna ocena tych kosztów będzie możliwa po zakończeniu konfliktu.
Zielona odbudowa z udziałem UE, UK i USA może pozwolić uniknąć nawet 115 mln t emisji CO2 i ograniczyć koszty klimatyczne wojny o 8,9 mld euro. Niska emisyjność gospodarek europejskich oraz transfer zielonych technologii umożliwiających szybką odbudowę zniszczonych i uszkodzonych mocy OZE będą mieć kluczowe znaczenie w ograniczaniu wpływu rosyjskiej inwazji na klimat.

Największy potencjał OZE w zielonej odbudowie Ukrainy będzie miała fotowoltaika i lądowa energetyka wiatrowa. W latach 2016-2021 – przed rosyjską inwazją – liczba zainstalowanych elektrowni fotowoltaicznych w Ukrainie wzrosła ponad 8-krotnie (o 7000 MW), energii wiatrowej zaś ponad 3-krotnie (o 1200 MW). Długoterminowe inwestycje w tym sektorze mogą pomóc uniknąć emisji nawet 39,5 mln t CO2 w latach 2022-2025 w porównaniu do sytuacji, w której Ukraina jest pozbawiona wsparcia inwestorów z państw UE i NATO.

Wartość emisji z pożarów lasów i terenów zabudowanych może wynosić nawet 27,4 mln t CO2. Jest to więcej niż przewidywana przez EEA emisja lotów wewnątrz unii europejskiej w latach 2022-2023 (23 mln t). Rosyjska inwazja niszczy tysiące hektarów ukraińskich obszarów leśnych i terenów chronionych. Według naszych szacunków powierzchnia spalonych lasów wynosi 50-305 tys. ha.

Skomentuj artykuł: