Oto nowa usługa Poczty Polskiej

Poczta Polska uruchomiła Q-Doręczenia, nową usługę w ramach rejestrowanych doręczeń elektronicznych - przekazała spółka. Mogą z niej korzystać podmioty niepubliczne, czyli np. firmy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, adwokaci oraz osoby fizyczne w komunikacji pomiędzy sobą.

Jak poinformowała Poczta, można już korzystać z nowej usługi funkcjonującej w ramach e-Doręczeń – Kwalifikowanej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (RDE). Jest ona skierowana do podmiotów niepublicznych - np. firm, przedsiębiorców, stowarzyszeń, adwokatów oraz osób fizycznych w komunikacji pomiędzy sobą.

Wyjaśniono, że nową usługę w panelu usług dodatkowych mogą aktywować posiadacze adresu do doręczeń elektronicznych (ADE). "Dzięki Q-Doręczeniom można za pomocą swojego Adresu Doręczeń Elektronicznych (ADE) korespondować również m.in. z osobami fizycznymi i firmami" - dodano.

Zwrócono uwagę, że dotychczas z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego można było korzystać wyłącznie w komunikacji z podmiotami publicznymi – organami władzy publicznej, w tym administracji samorządowej. Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE), działa od 5 października 2021 r. - przypomniano.

Zaznaczono, że usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, to tzw. usługi zaufania, które obowiązują restrykcyjne normy i przepisy europejskie. Są one wykorzystywane w innych krajach Unii Europejskiej, np. w Danii, Estonii, Czechach, Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii. "Wysyłka pomiędzy nadawcą i odbiorcą jest realizowana przez system teleinformatyczny zaufanego dostawcy, który po przejściu zewnętrznego audytu przez firmę akredytowaną w ramach Unii Europejskiej, po pozytywnym wyniku, może ubiegać się o wpis na tzw. listę dostawców usług zaufania - wyjaśniono. System, jak podkreślono, zapewnia bezpieczeństwo przesyłki i jej integralność, "dowody potwierdzające poszczególne zdarzenia, które są opatrzone kwalifikowanym znacznikiem czasu i zabezpieczone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną dostawcy".

Jak wyjaśniono, założenie Adresu Doręczeń Elektronicznych (ADE) możliwe jest po złożeniu wniosku o jego nadanie do ministra właściwego ds. informatyzacji. Można to zrobić poprzez stronę internetową gov.pl. "Nadawanie ADE przez ministra oraz zarządzana przez niego baza adresów elektronicznych (BAE) daje gwarancję, że wiemy dokładnie z kim prowadzimy korespondencję, nie ma możliwości podszycia się pod inną osobę" - wskazano. Dodano, że użytkownik chcąc skorzystać z usługi musi zalogować się np. profilem zaufanym.

Dodano, że jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą, może skorzystać z opcji „Podpisz umowę” i przekazać swoje dane kontaktowe w celu zawarcia umowy, a co za tym idzie płacić za nadane przesyłki raz w miesiącu, po otrzymaniu faktury. 

Źródło

Skomentuj artykuł: