Pierwsza spółka bioinformatyczna niebawem na NewConnect

Notowana na rynku NewConnect spółka technologiczna Codeaddict podpisała list intencyjny z zarządem firmy Proacta – lidera w dziedzinie tworzenia algorytmów predykcyjnych opartych na AI dla branży medycznej. Strony wykazały chęć współpracy w celu całkowitego przejęcia udziałów Proacta przez Codeaddict SA. Skutkiem tego będzie pojawienie się na warszawskim parkiecie pierwszej spółki bioinformatycznej, prowadzącej działalność na dynamicznie rosnącym rynku analityki w sektorze opieki zdrowotnej wartym miliardy dolarów.
 

- W ramach przeglądu opcji strategicznych Codeaddict SA podjęliśmy decyzję dotyczącą rozwoju spółki w nowym, perspektywicznym obszarze, jakim jest bioinformatyka oraz analiza danych w sektorze opieki zdrowotnej. Obserwując trendy rynkowe, które kształtują się już od kilku lat oraz potencjał rozwiązań oferowanych przez Proacta, widzimy duże możliwości maksymalizacji wartości spółki z korzyścią dla obecnych akcjonariuszy – ocenia Arkadiusz Zachwieja, prezes zarządu Codeaddict SA. 
 

Strony wyraziły chęć współpracy operacyjnej i kapitałowej oraz dążenie do całkowitego przejęcia udziałów Proacta przez Codeaddict SA. Jednym z wariantów jest wyemitowanie przez Codeaddict S.A. nowych akcji i zaoferowanie ich objęcia dotychczasowym wspólnikom Proacta. Ostateczny sposób przeprowadzenia transakcji zostanie określony w wyniku dalszych prac.
 

Proacta jest firmą bioinformatyczną, której kluczowym obszarem działalności jest tworzenie algorytmów predykcyjnych opartych na AI, pozwalających na analizę i interpretację danych medycznych. Dzięki własnym, wydajnym serwerom Proacta tworzy Medical Big Data Center przetwarzające duże zbiory danych.
 

- Obecność na giełdzie pozwoli nam na realizację ambitnych planów dotyczących rozwoju produktów i usług w sektorze opieki zdrowotnej oraz dalszej ich komercjalizacji. Jesteśmy liderem w dziedzinie tworzenia algorytmów predykcyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Nasze algorytmy są w stanie analizować ogromne ilości danych, takie jak dane genetyczne, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć precyzyjne i rzetelne wyniki, co stanowi nieocenioną pomoc dla lekarzy i pacjentów – informuje Paweł Ciesielka, wiceprezes zarządu Proacta Sp. z o.o.
 

Proacta oferuje wielofunkcyjną platformę analiz predykcyjnych DATABION, służącą do gromadzenia i przetwarzania na własnych serwerach danych medycznych i genetycznych. Platforma ma możliwości integracji z wieloma urządzeniami medycznymi monitorującymi parametry pacjentów, dzięki temu jest w stanie automatycznie pobierać dane medyczne. Umożliwia to precyzyjną analizę danych, lepszą i szybszą diagnostykę chorób oraz optymalizację procesów leczniczych.
 

- Nawiązaliśmy współpracę ze szpitalami onkologicznymi w celu pozyskania niezbędnej wiedzy na temat różnych typów nowotworów oraz sposobów ich leczenia. Korzystając z tych danych nasze algorytmy są w stanie generować trafne prognozy dotyczące rozwoju choroby oraz optymalne plany leczenia dla pacjentów - dodaje Paweł Ciesielka.
 

Proacta tworzy również aplikacje wspierające lekarzy w procesie diagnozy i leczenia - DBCU, HOMOMETRIX.
 

Według danych raportu „Big Data Healthcare Global Market Report 2022” globalna wartość rynku analizy dużych zbiorów danych  w sektorze opieki zdrowotnej w 2026 r. osiągnie wartość 44,53 mld dol. przy skumulowanej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 21,7 proc. Natomiast badanie przeprowadzone przez SNS Insider przewiduje, że rynek analityki w opiece zdrowotnej w 2030 r. osiągnie wartość 163 mld dol. przy wzroście CAGR na poziomie 21,4 proc.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: