PKN Orlen i Emitel laureatami magazynu Raport CSR

Polska stoi przed wyzwaniem związanym z osiągnięciem ambicji unijnych komisarzy w zakresie budowy neutralnej klimatycznie gospodarki. To przemiany, których efektem może być rozwój wysokich technologii i wpływ porównywalny z tym, jaki na gospodarkę ma sektor kosmiczny. Czy Polska jest gotowa podjąć to wyzwanie i stać się pierwszym krajem w UE, który będzie niezależny energetycznie?

 

Zapytani o to zostali eksperci, którym w dużej mierze została poświęcona 49. edycja magazynu Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Polska ma szansę być pierwszym krajem w UE, który będzie niezależny energetycznie

to teza, którą w rozmowie z magazynem Raport CSR postawił Marek Sawicki, b. minister rolnictwa i rozwoju wsi, a obecnie poseł (PSL).

Zaproponowany przez europejskich polityków Zielony Ład może odegrać rolę takiego samego katalizatora przemian gospodarczych, jakie spełnia rozwój sektorów kosmicznego czy militarnego

mówi prof. Janusz Lewandowski, przewodniczący Komitetu Problemów Energetyki PAN.

Na łamach magazynu opublikowane zostały też opinie dr Ireneusza Jabłońskiego, eksperta Centrum im. Adama Smitha; Piotra Maciążka, eksperta rynku energetycznego; Agnieszki Oleksyn-Wajdy, dyr. Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego oraz Kamili Sotomskiej, wicedyr. Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Magazyn i portal RaportCSR.pl to kompendium wiedzy na temat podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa i instytucje działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W każdym wydaniu, od 2009 r., wybierane są dwa projekty z zakresu CSR, które wyróżniły się pod względem oryginalności, siły oddziaływania i spójności z polityką i strategią firm lub instytucji je realizujących.

W tej edycji laureatami zostali: PKN Orlen, który został wyróżniony za odpowiedzialność za środowisko i przyszłe pokolenia, a także za inwestowanie w rozwój pracowników, oraz spółka Emitel za przygotowanie Raportu Zaangażowania Społecznego i inicjatywy podjęte w 2020 r.

- W obecnej sytuacji trudno znaleźć bardziej wyrazisty i wymagający obszar tworzenia dobra wspólnego i społecznej odpowiedzialności niż odpowiedzialna polityka energetyczna, klimatyczna i ekologiczna - czytamy na stronach Raportu CSR. Polityka klimatyczna to obszar wyzwań, w których PKN Orlen już jest aktywnym uczestnikiem i kreatorem. Odpowiedzialność za środowisko i bezpieczeństwo energetyczne Polski rośnie wraz z planami budowy multieneretycznego koncernu, czyli połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos oraz PGNiG.
W Raporcie Emitela znalazł się też rozdział opisujący jej działania na polu ekologii. Dzięki działaniom, które służą ograniczeniu emisji i zanieczyszczeń, a także wdrożeniu zielonych technologii, firma zanotowała w 2020 r. mniejsze zużycie energii, i to mimo uruchomienia 55 nowych stacji i nadajników.

W Raporcie CSR można też dowiedzieć się o działaniach CSR polskich firm, m.in. o akcji największej grupy mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej - Mlekovicie, która przekazuje produkty mleczne dla Libanu; zaangażowaniu Grupy Lux Med, która dzięki wsparciu swoich klientów posadzi w Polsce ponad 300 tys. drzew, Fabryce Broni „Łucznik”, która wspiera radomski sport, a także o sieci Żabka, która podsumowała swoje działania, w ramach Strategii Odpowiedzialności, w 2020 r. W Raporcie CSR przedstawiono też najciekawsze przykłady społecznej odpowiedzialność z zagranicy, m.in. takich firm jak WarnerMedia, Coca-Cola czy PayPay.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N