PKN Orlen planuje rebranding stacji Lotosu

Do stycznia 2023 r. PKN Orlen zamierza zakończyć rebranding około 100 stacji paliw przejętych od Lotosu. Koncern nie planuje likwidacji żadnych stacji Lotosu ze względu na lokalizację w pobliżu placówek Orlenu - zapewniono.

"PKN Orlen planuje zakończenie rebrandingu stacji paliw Grupy Lotos, które pozostaną w Grupie Orlen, w styczniu 2023 roku" - poinformował PKN Orlen. Koncern przypomniał, że przejął około 100 stacji paliw Lotosu, zarówno jego własnych jak i franczyzowych.

"Kwestia konkurencyjności stacji Lotosu i Orlenu została już przeanalizowana przez Komisję Europejską (KE). Na tej podstawie KE określiła liczbę stacji, które mogą pozostać w Grupie Orlen. Dlatego koncern nie planuje likwidacji żadnych stacji Lotosu ze względu na lokalizację w pobliżu placówek Orlenu. Docelowo przejęte stacje Lotosu będą miały taką samą ofertę, jak pozostałe stacje w sieci Orlen"

stwierdził PKN Orlen.

Koncern podkreślił, że stawia na rozwój segmentu detalicznego.

"Do 2030 roku w regionie pod polską marką Orlen będzie działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Rozwój sieci Grupy Orlen będzie mieć miejsce przede wszystkim za granicą – udział stacji zagranicznych w całej sieci wzrośnie z 37 proc. do powyżej 45 proc." - zaznaczył PKN Orlen.

PKN Orlen zabiegając o przejęcie Grupy Lotos, 12 stycznia br. przedstawił Komisji Europejskiej tzw. środki zaradcze, umożliwiające fuzję. Mają one uchronić polski rynek paliw i rynek rafineryjny przed monopolem. Płocki koncern poinformował wówczas, że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski za kwotę 610 mln dol. Orlen natomiast kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji za ok. 229 mln euro.

Z danych Polskiej Organizacji Handlu i Przemysłu Naftowego na koniec czerwca br. wynika, że do Grupy Lotos należały 522 stacje paliw.

20 czerwca br. KE wydała Orlenowi zgodę na przejęcie Grupy Lotos. 1 sierpnia br. połączenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PKN Orlen informował, że na koniec drugiego kwartału 2022 r. sieć detaliczna Grupy Orlen składała się z 2885 stacji paliw, co oznacza wzrost o 31 obiektów (r/r). Segment detaliczny w tym okresie zanotował spadek wyniku EBITDA o 16 proc. (r/r) do poziomu 695 mln zł. Zaznaczono, że o 127 mln zł pogorszył się zysk sieci stacji w Polsce, przy jednoczesnym wzroście wyniku w Niemczech o 23 mln zł. Według Orlenu było to spowodowane przede wszystkim spadkiem marż paliwowych na polskim rynku, przy ich wzroście na rynku niemieckim i porównywalnych poziomach na rynku czeskim i litewskim (r/r) - podała spółka.

Źródło

Skomentuj artykuł: