PKP Intercity nie rezygnuje z inwestycji

PKP Intercity podtrzymuje tegoroczne plany na zakup i modernizację taboru, które zakładają, że przewoźnik wyda na to 995 mln zł - poinformowała spółka.

- Obecnie PKP Intercity nie dostrzega zagrożeń w utrzymaniu planowanego na ten rok poziomu wydatków na zakup i modernizacje taboru - poinformowała spółka.

Pod koniec lutego tego roku wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel informował, że PKP Intercity, w ramach obowiązującej strategii taborowej, chce kupić 185 nowych wagonów oraz zmodernizować 703 wagony.

- Według stanu na początek lutego zakończone bądź w trakcie realizacji są postępowania na modernizację w sumie 416 wagonów oraz zakup 81 wagonów. Ogłoszone zostały postępowania na modernizację kolejnych 255 wagonów. Do końca 2020 r. planowane jest ogłoszenie postępowań na modernizacje oraz zakup pozostałych wagonów przewidzianych w strategii taborowej

mówił Bittel.

Obowiązujący plan zakupów PKP Intercity przewiduje ponadto pozyskanie 110 lokomotyw wielosystemowych jeżdżących z prędkością do 200 km/h oraz modernizację 20 lokomotyw typu EU/EP07 do przejazdów z prędkością 160km/h.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N