Polska coraz bliżej średniej UE pod względem poziomu rzeczywistej konsumpcji

Jak poinformował Eurostat, w 2022 r. poziom rzeczywistej konsumpcji indywidualnej (Actual Individual Consumption – AIC) w Polsce sięgnął 86 proc. średniej unijnej. Uwzględnia on wszystkie towary i usługi konsumowane przez gospodarstwa domowe, a więc oprócz tych nabywanych bezpośrednio także usługi świadczone przez rząd i instytucje non-profit, w tym usługi zdrowotne i edukacyjne. 

Z tego względu miara ta jest traktowana jako wskaźnik dobrobytu gospodarstw domowych i wykorzystuje się ją w porównaniach międzynarodowych jako opisującą sytuację gospodarstw domowych w pełniejszy sposób niż np. PKB per capita czy wskaźnik Household Final Consumption Expenditure – HFCE, w ramach którego uwzględnia się tylko bezpośrednie wydatki ponoszone przez gospodarstwa na poszczególne kategorie dóbr – napisał Tygodnik Gospodarczy PIE, nr 27/2023.
W 2022 r. wskaźnik rzeczywistej konsumpcji indywidualnej wyrażony w standardzie siły nabywczej (PPS) wahał się w państwach członkowskich UE od 67 proc. do 138 proc. średniej UE. Standard siły nabywczej (PPS) jest sztuczną jednostką walutową stworzoną w celu dokonywania porównań między krajami. Teoretycznie, za jeden PPS można kupić tę samą ilość dóbr i usług w danym kraju.
Wśród wszystkich państw członkowskich UE najwyższy poziom rzeczywistej konsumpcji
indywidualnej w 2022 r. odnotowano w Luksemburgu (138 proc.), Niemczech (119 proc.) oraz Austrii (118 proc.), a najniższy w Bułgarii (67 proc.). Oprócz samych wyników, warto zwrócić również uwagę na tempo doganiania średniej UE w poszczególnych krajach. W Polsce wzrost poziomu AIC wyniósł 29 pkt. proc. w latach 2004-2022 i był to czwarty najszybszy wzrost w skali UE. Szybciej doganiały średnią tylko Rumunia (wzrost o 48 pkt. proc.), Litwa (wzrost o 37 pkt. proc.) i Łotwa (wzrost o 30 pkt. proc.). 
Z kolei Luksemburg, Irlandia i Grecja to kraje, które zanotowały największy spadek. W przypadku Luksemburga było to 30 pkt. proc. (ze 168 proc. średniej UE w 2004 r. do 138 proc. w 2022 r.), Irlandii – 28 pkt. proc. (ze 115 proc. do 87 proc.), zaś w przypadku Grecji – 25 pkt. proc. (ze 103 proc. do 78 proc.).
Szybkie tempo doganiania średniej UE pod względem poziomu rzeczywistej konsumpcji
indywidualnej widać w przypadku Polski również na tle pozostałych trzech krajów Grupy
Wyszehradzkiej. Od momentu przystąpienia do UE poziom AIC w Polsce wzrósł z 57 proc. do 86 proc. poziomu średniej unijnej, zaś w przypadku ujmowanych łącznie Czech, Słowacji i Węgier był to wzrost z poziomu 65 proc. w 2004 r. do 76 proc. w 2022 r. Spośród tej triady, najszybsze tempo notowała Słowacja (z 58 proc. do 73 proc.), w drugiej kolejności Czechy (z 74 proc. do 83 proc.), a następnie Węgry (z 64 proc. do 72 proc.). 

Źródło

Skomentuj artykuł: