Polska i USA współpracują nad rozwojem energetyki jądrowej 

- Doceniamy ogromne i unikalne doświadczenie NRC jako organu regulacyjnego w kraju z największą flotą reaktorów jądrowych - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas spotkania z przewodniczącym Jądrowej Komisji Regulacyjnej Stanów Zjednoczonych (NRC US) Christopherem T. Hansonem w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. 

Tematem rozmów była m.in. bieżąca współpraca organów regulacyjnych  doświadczenia z licencjonowania reaktorów wielkoskalowych oraz wyzwania związane z licencjonowaniem małych reaktorów modułowych (SMR).

NRC US jest jednym z najważniejszych partnerów zagranicznych Państwowej Agencji Atomistyki (PAA). Obie strony są zaangażowane w wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dozoru i kontroli nad bezpieczeństwem jądrowym, co wpisuje się w realizację celu szczegółowego Programu polskiej energetyki jądrowej - wzmocnienie instytucji dozoru jądrowego.

Jak podkreślił wiceminister klimatu i środowiska, kompetencje w zakresie licencjonowania mają duże znaczenie dla Polski jako kraju wdrażającego energetykę jądrową.

- Zachęcam obie strony do dalszego rozwijania współpracy w celu zwiększenia kompetencji kadr PAA. Transfer wiedzy od doświadczonych organów dozorowych jest kluczowy, ponieważ kompetentny organ dozorowy jest niezbędnym elementem udanego wdrożenia energetyki jądrowej

mówił wiceminister Guibourgé-Czetwertyński.

W rozmowie z przewodniczącym NCR U.S. wziął udział również pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, min. Piotr Naimski.

Skomentuj artykuł: