Polska liderem regionu na rynku nieruchomości

W pierwszym półroczu 2022 r. inwestycje w Polsce stanowiły 56 proc. wolumenu transakcji nieruchomościowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sektor nieruchomości nieco spowolnił, ale wciąż pozostaje stabilnym miejscem do inwestycji – wynika z raportu firmy doradczej KPMG.

Jak wynika z badania "Property Lending Barometer", analizującego skłonność banków do finansowania inwestycji nieruchomościowych, 59 proc. ankietowanych w Europie Środkowo-Wschodniej uważa, że wojna w Ukrainie miała wpływ na finansowanie nieruchomości komercyjnych przez bank, ale wpływ ten nie był istotny.

- W pierwszej połowie 2022 r. finansowanie nieruchomości biurowych było najbardziej atrakcyjnym obszarem dla większości banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, głównie ze względu na duże inwestycje w Polsce – przekazała cytowana w raporcie Katarzyna Nosal, lider doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Podano, że wskaźnik LTV (loan-to-value, relacja wartości kredytu do wartości nieruchomości) kształtuje się w regionie na poziomie 0,54-0,71, co oznacza, że inwestycje są finansowane długiem w 54-71 proc. Jak zauważono, w Polsce "banki są w stanie zaakceptować wyższy wskaźnik LTV w przypadku inwestycji logistycznych i biurowych, podczas gdy jest on niższy dla inwestycji handlowych i hoteli". Wskaźnik LTC (loan-to-cost, porównanie kwoty kredytu do kosztów budowy) w Europie Środkowo-Wschodniej wyniósł średnio 0,64 – wynika z analizy. W Polsce kształtował się on na poziomie 0,60-0,65 dla aktywów innych niż hotele, dla których wyniósł on 0,50.

Największy udział kredytów udzielonych – zgodnie z badaniem – w walucie krajowej odnotowano w Bułgarii, a znaczący wzrost kredytów w walucie obcej odnotowano w Chorwacji, Czechach, na Węgrzech i Rumunii. W Polsce i Bułgarii niektórzy bankowcy zgłosili niewielki wzrost wolumenu transakcji w walucie krajowej – przekazano.

Całkowity wolumen transakcji w pierwszym półroczu 2022 r. w Czechach, Polsce, Węgrach, Rumunii, Słowacji i Bułgarii wyniósł 5,3 mld euro, co stanowi wzrost o 8,2 proc. r/r. – wynika z analizy. Dodano, że 56 proc. wolumenu inwestycji miało miejsce w Polsce, 22 proc. w Czechach, a 12 proc. w Węgrzech.

- Chociaż obecne zawirowania rynkowe spowodowały, że sektor nieruchomości w Polsce nieco spowolnił pod względem liczby transakcji, wciąż pozostaje silnym i stabilnym miejscem do inwestycji – stwierdziła Katarzyna Nosal.

Jak wskazano, dwie trzecie ankietowanych przedstawicieli banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej posiada strategię ESG (E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność, G – Ład korporacyjny) w zakresie finansowania nieruchomości komercyjnych. Ponad połowa respondentów potwierdziła, że ich banki opracowały lub pracują nad wprowadzeniem produktów zrównoważonego finansowania, które umożliwią oferowanie niższych marż odsetkowych, dłuższych terminów zapadalności lub obniżenia stawek amortyzacyjnych dla projektów spełniających ESG.

Badanie "Property Lending Barometer" odbyło się w okresie od czerwca do lipca 2022, wzięło w nim udział ponad 40 banków z 10 krajów, w tym większość banków z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Źródło

Skomentuj artykuł: