Polski koncern chce rozwijać offshore

Tauron podpisał porozumienie o współpracy z firmą należącą do koncernów EDP Renovaveis i ENGIE. Umowa ma prowadzić do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Umowa została zawarta po trwających kilka miesięcy negocjacjach.

Energetyka wiatrowa na morzu stanowi istotny element polskiej i europejskiej strategii transformacji sektora energetycznego. Również w naszych planach offshore odgrywa ważną rolę w budowie mocy zeroemisyjnych po 2025 r.

wyjaśnia Wojciech Ignacok, prezes Tauron Polska Energia.

Bałtyk ze względu na wietrzność i głębokość uważany jest za jeden z najbardziej perspektywicznych akwenów dla rozwoju energetyki morskiej w Europie

dodaje.

OW Offshore to spółka joint venture, w której po 50 proc. udziałów posiadają portugalska firma energetyczna EDP Renovaveis oraz francuski koncern Engie. Firmy te mają doświadczenie we wznoszeniu farm wiatrowych na morzach.

W ramach umowy Tauron zakłada, że obejmie 50 proc. udziałów w spółkach OW, które w swoim portfolio posiadają projekty farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. OW z kolei będzie dążyć do objęcia połowy udziałów w spółkach Taurona, które posiadają projekty farm wiatrowych na Bałtyku. Projekty są obecnie na etapie złożonych wniosków o pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp.

Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot Taurona, przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy w perspektywie 2030 r. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy, w perspektywie 2025 r., o ponad 20 proc., a w perspektywie 2030 r. o ponad 50 proc.

Do 2025 roku firma zamierza mieć ponad 1000 MW mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie. Obecnie dysponuje dziewięcioma farmami, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW. W ub. roku firma podwoiła moce wiatrowe poprzez akwizycję pięciu farm wiatrowych w północnej Polsce.

Wraz ze zwiększaniem mocy w wietrze Tauron realizuje projekty budowy farm fotowoltaicznych. W br. w Jaworznie, na terenie dawnej elektrowni węglowej, firma uruchomiła pierwszą farmę fotowoltaiczną budowaną w ramach programu Tauron PV. 

Źródło

Skomentuj artykuł: