Ponad 0,5 mld zł finansowania na rozbudowę sieci tramwajowej w Krakowie

Bank Pekao daje ponad 0,5 mld zł finansowania na rozbudowę sieci tramwajowej w Krakowie Bank Pekao S.A. uczestniczy w międzynarodowym konsorcjum, które sfinansuje budowę linii tramwajowej w Krakowie. Łączny koszt projektu to ponad 1 mld zł. Udział Banku Pekao w finansowaniu jest największy i wynosi 571,6 mln zł. Obok Pekao realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przedsięwzięcie finansują Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Polski Fundusz Rozwoju.

Projekt zakłada wybudowanie do września 2025 r. i utrzymanie przez 20 lat linii tramwajowej w Krakowie w formule PPP. Jest to czwarty etap inwestycji KST (Kraków Szybki Tramwaj).

W ramach projektu zostanie przygotowana infrastruktura 4,5 km torów, w tym tunel o długości 1,2 km oraz infrastruktura towarzysząca (lokalna sieć drogowa, chodniki, ścieżki rowerowe). Stronami umowy oprócz instytucji finansujących są miasto Kraków oraz spółka celowa tureckiej grupy budowlanej Gulermak.

Nowa trasa połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Meissnera i Lema, skracając czas dojazdu do centrum miasta o ok. 12 minut. Pasażerowie skorzystają z połączenia w 2025 r. Linia będzie częściowo pokrywać się z projektowanym Premetrem, czyli większym projektem szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego jaki powstaje w Krakowie. Według grupy Gulermak inwestycja to pierwszy tak duży projekt transportowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

– Finansowanie tej arcyciekawej inwestycji świetnie wpisuje się w naszą strategię zaangażowania w przyjazne środowisku projekty, a takim niewątpliwie jest szynowy transport publiczny, zwłaszcza w tak nowoczesnym wydaniu. Dodatkowo cieszy nas, że możemy brać udział w tak naprawdę unikalnej transakcji, bo to jeden z największych projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce - powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

- Jest to pierwsza w Polsce transakcja finansowania komunikacji tramwajowej w formule PPP. Cieszy nas ogromnie fakt, iż nieprzerwanie od lat, Bank Pekao jest pionierem finansowania sektora publicznego, w tym zwłaszcza projektów komunikacji miejskiej: wprowadziliśmy na polski rynek pierwsze obligacje przychodowe w tym sektorze, pierwsze finansowanie w formule SPV, a teraz, wspólnie z EBI, EBOiR i PFR, przecieramy szlaki PPP. Gratulujemy miastu Kraków, iż doceniło walory tej struktury finansowania i będzie korzystało z nowej infrastruktury bez zaangażowania własnych środków budżetowych do momentu uruchomienia nowej linii tramwajowej - dodaje Agnieszka Pietkun, dyr. Departamentu Sektora Publicznego w Banku Pekao.

Bank Pekao w ogłoszonej w czerwcu 2021 r. Strategii ESG założył, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

Udział zielonego finansowania – obejmującego m.in. takie przedsięwzięcia jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – zwiększy się do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao.

Źródło

Skomentuj artykuł: