Potencjał przyszłej współpracy Polski z Ukrainą po zakończeniu wojny jest olbrzymi

150-200 mld USD wyniesie szacunkowo łączna wartość projektów odbudowy Ukrainy, w które może włączyć się Polska; 30 mld USD wyniosą bezpośrednie inwestycje Polski na terytorium Ukrainy na skutek realizacji porozumienia.

Odbudowa Ukrainy będzie wymagała znaczącego udziału zachodnich partnerów. W wyniku wojny ponad 100 tys. km2 zostało zdewastowane. Szczególnemu zniszczeniu uległa infrastruktura cywilna i energetyczna - napisał Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 26 stycznia 2023 r.

Kijowska Szkoła Ekonomii wskazuje, że łączne straty infrastrukturalne wyniosły 136 mld USD. Natomiast władze ukraińskie oraz Europejski Bank Inwestycyjny zaznaczają, że łączny koszt projektów powojennej odbudowy Ukrainy wyniesie ponad 1 bln USD. Zdecydowana większość kosztów związana będzie z bezpośrednią integracją z państwami Unii Europejskiej, w tym z Polską.

Polska już aktywnie wspiera Ukrainę w wysiłkach wojennych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazuje, że we wrześniu ubiegłego roku wartość eksportu z Polski do Ukrainy była wyższa o 46 proc. niż w 2021 r., zaś import o 23 proc. Jest to wynik dużego wsparcia w postaci eksportu broni oraz znaczącej pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Rozwój instytucjonalny przyczynił się do pogłębienia współpracy gospodarczej. Narodowy Bank Polski wskazuje, że dochód z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich w Ukrainie wzrósł z -34 mln euro w 2014 r. do rekordowych 130 mln euro w 2021 r.

Potencjał przyszłej współpracy jest olbrzymi. Na ubiegłorocznej konferencji w Lugano ustalono, że Polska i Włochy będą odpowiedzialne za odbudowę Donbasu, jednego z najbardziej zdewastowanych regionów Ukrainy. Patrząc na wielkość tej części Ukrainy, projekty rozwojowe będą odpowiadały za około 15-20 proc. łącznej wielkość Planu Odbudowy, co stanowi wartość rzędu 150-200 mld USD. Rząd Ukrainy podjął działania usprawniające współpracę z Polską - wdrożył m.in. ustawę o specjalnym statusie Polaków w Ukrainie, która ułatwia prowadzenie działalności.

Na podstawie ukraińskiego portalu rządowego recovery.gov.ua Tygodnik Gospodarczy PIE określił wielkość głównych nakładów przy odbudowie Ukrainy (w mld USD): 

  • Odbudowa i modernizacja infrastruktury - 235
  • Odblokowanie logistyki i integracja z UE - 160
  • Niezależność energetyczna i Zielony Ład - 130
  • Zapewnienie stabilności makrofinansowej - 80
  • Rozwój aktywności gospodarczej - 75
  • Rozwój strategicznych sektorów gospodarki - 50
  • Wzmocnienie obronności i bezpieczeństwa - 50
  • Inne - 63,2

Zdecydowanie wzrosną polskie inwestycje zagraniczne w Ukrainie. Tygodnik szacuje, że oprócz bezpośredniego zaangażowania w odbudowę, skala polskich inwestycji bezpośrednich może wzrosnąć do 30 mld USD w najbliższych pięciu latach.

Zaangażowanie będzie widoczne m.in. w sektorze energetycznym, budownictwie, części przemysłu czy usługach finansowych. To prawie 30-krotny wzrost. Tymczasem Narodowy Bank Ukrainy wskazywał, że w 2021 r. bezpośrednie inwestycje z Polski wynosiły 1,2 mld USD.

Skomentuj artykuł: