Prawa autorskie w kontekście ACTA2. Warsztaty: „Wpływ nowych regulacji prawnych na sektor mediów”

Prezentacja Konrada Dobrowolskiego, adwokata z kancelarii PwC Legal rozpocznie panel dyskusyjny „Wpływ nowych regulacji prawnych na sektor mediów”, który odbędzie się podczas organizowanej przez PAP konferencji „Media przyszłości” (4 grudnia 2019 r.). Dobrowolski poprowadzi również warsztaty na temat praw autorskich w kontekście ACTA2.

Podczas panelu Konrad Dobrowolski poruszy m.in kwestie związane z wprowadzeniem dyrektywy unijnej w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, tzw. ACTA2 z perspektywy sektora mediów. Uczestnicy dyskusji, w której mają wziąć udział również przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, spróbują odpowiedzieć na pytania związane z wyzwaniami i szansami, jakie wobec tych zmian stoją przed mediami.

Pojawią się następujące zagadnienia: jak rynek zapatruje się na kwestie czerpania zysków z cyfrowej eksploatacji utworów, jak obecnie wygląda koncepcja współpracy z gigantami oferującymi agregatory informacji, w jaki sposób zabezpieczane są prawa autorskie. Będzie to również okazja do rozmowy na temat ACTA2, jako szansy dla nauki i kultury, ze względu na przewidziane w dyrektywie mechanizmy, korzystne z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji polskiej kultury na świecie.

W opinii Konrada Dobrowolskiego jednym z najistotniejszych zagadnień dla mediów przyszłości jest kwestia personalizacji. Dlatego zamierza też odnieść się podczas panelu do tematyki tworzenia spersonalizowanych wydań gazety, odpowiedzialności prasy za kształtowanie poglądów oraz wpływu RODO na przetwarzanie danych i profilowanie odbiorców medialnych.

Prawnik z PwC Legal poprowadzi także warsztaty z zakresu ochrony praw autorskich, skupiając się na przygotowaniu jego uczestników do wejścia w życie dyrektywy ACTA2. Ekspert poruszy kwestie zabezpieczenia i wykazywania praw autorskich oraz istotnych elementów, na które warto zwrócić uwagę w związku z implementacją tej dyrektywy w Polsce.

„Media przyszłości” to konferencja o przyszłości mediów, kierunkach rozwoju ekosystemu informacyjnego i roli innowacji cyfrowych w komunikacji społecznej. Organizowana przez Polską Agencję Prasową przy współpracy międzynarodowych ekspertów, analityków oraz managerów branży mediów i nowych technologii. W programie panele, warsztaty i spotkania profesjonalistów środowiska medialnego, technologicznego oraz biznesowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej szczegółów na temat konferencji oraz rejestracja na stronie https://mediaprzyszlosci.pap.pl/.

Źródło

Skomentuj artykuł: