Prawie 3 mld zł dla rodzin

Niemal 2,8 mld zł w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego i przeszło 200 mln zł w ramach dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna trafiło do rodzin od czasu uruchomienia nowych narzędzi wsparcia. – Dla wielu młodych rodziców to spore odciążenie, a dla niektórych szansa na powrót do pracy – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Uruchomione w tym roku rodzinny kapitał opiekuńczy i dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to ważne instrumenty wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi. - Dodatkowe środki na opiekę nad dzieckiem pozwalają lepiej godzić życie rodzinne z zawodowym. Dla niektórych rodziców, szczególnie młodych mam, to szansa na powrót do pracy. To ważny element prawdziwie prorodzinnej polityki rządu – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

To nawet 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – niezależnie od dochodów, a rodzice sami decydują, na co przeznaczają dodatkowe środki.

Do tej pory rodzinny kapitał opiekuńczy objął blisko 537 tys. dzieci, a kwota wypłaconych świadczeń to 2,76 mld zł.

Dofinansowanie pobytu w żłobku

Dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje na te dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. To nawet 400 zł miesięcznie, które trafia bezpośrednio do placówki.

Dofinansowaniem objętych jest dzisiaj 99,4 tys. dzieci, a kwota wsparcia to przeszło 200 mln zł.

Skomentuj artykuł: