Prestiżowa nagroda dla Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy zostali laureatami 10. edycji prestiżowej nagrody Central Banking’s Currency Manager Award. - Cieszymy się, że jury wyraziło uznanie dla inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, przyznając nagrodę Central Banking’s Currency Manager Award – działaliśmy w duchu solidarności z naszym sąsiadem i troski o stabilność makroekonomiczną w regionie - powiedział prezes NBP, prof. Adam Glapiński.

Nagroda została przyznana za zarządzanie pieniądzem w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. NBP i NBU zostały docenione za zdecydowaną i szybką reakcję.

- W imieniu Narodowego Banku Polskiego, którym mam zaszczyt kierować, pragnę wyrazić radość, że laureatami najnowszej edycji nagrody Central Banking’s Currency Manager Award zostały dwa, ściśle ze sobą współpracujące banki centralne – Narodowy Bank Polski Narodowy Bank Ukrainy. Jest to nagroda potwierdzająca skuteczność dbania o wartość polskiej waluty i zarządzanie pieniądzem przez Narodowy Bank Polski 

powiedział prof. Adam Glapiński, prezes NBP.

Podkreślił, że choć współpraca NBP i NBU trwa od dziesięcioleci, to w obliczu rosyjskiej napaści Ukrainę "nabrała szczególnego charakteru".

Narodowy Bank Polski wskazuje na szereg działań pomocowych dla obywateli Ukrainy poprzez ułatwienie bankowi centralnemu Ukrainy utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemu finansowego, takich jak:

  • linia swapowa na parze USD/UAH do wysokości 1 mld USD, 
  • pomoc rzeczowa, 
  • włączenie kwestii poparcia dla Ukrainy do agendy prac międzynarodowych instytucji,
  • program wymiany hrywien na złote, skierowany do obywateli ukraińskich uciekających przed wojną. 

"Dzięki tej ostatniej inicjatywie, w okresie od 25 marca do 9 września 2022 r. przeszło 100 tys. uchodźców z Ukrainy wymieniło hrywny na złote, uzyskując środki na utrzymanie i przeżycie w tych najtrudniejszych dla ich kraju chwilach. Ta bezprecedensowa operacja pomocowa stała się wzorem do naśladowania dla innych krajów europejskich" 

wskazuje prezes NBP.

"Cieszymy się, że jury wyraziło uznanie dla inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, przyznając nagrodę Central Banking’s Currency Manager Award – działaliśmy w duchu solidarności z naszym sąsiadem i troski o stabilność makroekonomiczną w regionie. Nie ustając w podziwie dla naszych ukraińskich przyjaciół za ich bohaterską postawę w obliczu wojny oraz pozostając w gotowości do dalszej pomocy, Narodowy Bank Polski wyczekuje czasów pokoju, który nastąpi po – mamy nadzieję – rychłym zwycięstwie Ukrainy” - podkreślił Adam Glapiński.

Źródło

Skomentuj artykuł: