Rekordowe wyniki Orlenu

W 2022 r. przychody ze sprzedaży w Grupie Orlen wyniosły 277,5 mld zł i były ponad dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej - poinformował PKN Orlen w skonsolidowanym raporcie rocznym. Zysk netto wyniósł 33,6 mld zł.
Zgodnie z informacją zysk EBITDA wyniósł 48 mln zł, w porównaniu do 19 mld zł w 2021 r. Zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Lotos i PGNiG określono na 14 mld zł; zysk netto wyniósł 33,6 mld zł wobec 11 mld zł rok wcześniej. Wskaźnik ten oczyszczony z zysku z tytułu okazyjnego nabycia Lotosu i PGNiG wyniósł natomiast niecałe 19,5 mld zł.

Wyzwania przed sektorem paliwowo-energetycznym
Jak napisał w liście do akcjonariuszy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, ostatni rok postawił sektor paliwowo-energetyczny przed wyzwaniami o niespotykanej dotąd skali, natomiast - jego zdaniem - spółka wyszła z tej trudniej sytuacji dzięki przemyślanej polityce inwestycyjnej. Kryzys na europejskim rynku energetycznym, spotęgowany przez wojnę w Ukrainie potwierdził nie tylko potrzebę dalszej dywersyfikacji kierunków dostaw poszczególnych paliw czy surowców, ale także miksu energetycznego - napisał Obajtek. Wskazał, że priorytetem stało się uniezależnienie Polski od paliw kopalnych, dlatego obok inwestycji w morskie i lądowe farmy wiatrowe, koncern będzie rozwijać moce wytwórcze, oparte na technologii małych reaktorów SMR.

Sytuacja makroekonomiczna na świecie
W sprawozdaniu finansowym napisano, że w ocenie spółki trwający konflikt w Ukrainie będzie w dalszym ciągu wpływać na sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie i powodować zmienność cen produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz surowców, w tym ropy, energii oraz uprawnień do emisji CO2 i notowań walut z trudnym obecnie do określenia kierunkiem wpływu na marże. W konsekwencji może to prowadzić do dalszego wzrostu inflacji i stóp procentowych, co przełoży się na sytuację gospodarczą w krajach, w których spółka prowadzi swoją działalność, w tym możliwe spowolnienie wzrostu gospodarczego lub nawet recesję.

Wpływ wojny na Ukrainie
Natomiast skala i wpływ wojny w Ukrainie na sytuację makroekonomiczną i w konsekwencji przyszłą sytuację finansową spółki, jej działalność operacyjną, jak również osiągane przez nią w przyszłości wyniki finansowe są obecnie bardzo trudne do oszacowania - zastrzeżono w sprawozdaniu.
PKN Orlen to największe polskie przedsiębiorstwo, spółka akcyjna z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 49,90 proc. Koncern ma 7 rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, ok. 3100 stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Spółka działa na ponad 100 rynkach zbytu, koncentruje się na rynkach Europy Środkowej, Norwegii, Kanady i Bliskiego Wschodu.

Źródło

Skomentuj artykuł: