Rynek dóbr luksusowych w Polsce wart więcej niż przed pandemią

Rynek dóbr luksusowych w Polsce był wart w 2021 r. blisko 30 mld zł, czyli więcej niż przed pandemią - wskazano w raporcie firmy doradczej KPMG. Najwięcej bardzo bogatych Polaków mieszkało na Mazowszu, w Wielkopolsce i Małopolsce - podano.

Dodano, że rośnie grono polskich konsumentów dóbr luksusowych, czyli przede wszystkim osób bogatych o zarobkach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie. "W 2020 r. było ich 77 tys., czyli o 11,6 proc. więcej niż rok wcześniej" - wskazano w raporcie KPMG w Polsce pt. „Rynek dóbr luksusowych. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju”.

Jak poinformowano, Polaków, którzy zarabiają rocznie powyżej 1 mln zł brutto, było ponad 35 tys.

"W 2021 roku rynek dóbr luksusowych w Polsce osiągnął wartość blisko 30 mld złotych. Wydatki konsumentów na produkty i usługi luksusowe okazały się wyższe niż przed pandemią, ale przyczynił się do tego wyłącznie jeden, największy segment – samochody premium i luksusowe" - stwierdzono.

Jak zauważono, pandemia nie zatrzymała wzrostu liczby osób zamożnych oraz bogatych, które są kluczowymi odbiorcami rynku dóbr luksusowych. W 2020 r. w Polsce mieszkało 284 tys. osób zamożnych o dochodach powyżej 20 tys. zł miesięcznie – o 7 proc. więcej niż w 2019 r., a ich łączne dochody były wyższe o 15,1 proc. rdr i wyniosły 201 mld zł - stwierdzono. Dodano, że liczba osób bogatych, o dochodach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie, wzrosła o 11,6 proc., do 77,1 tys. Przeciętne zarobki w tej grupie wyniosły prawie 134 tys. zł miesięcznie, "co oznacza, że dochody osób bogatych rozliczających się w Polsce w całym 2020 roku wyniosły 124 mld zł i były o 20 proc. wyższe niż w 2019 r.".

Grupą docelową dla firm z branży dóbr luksusowych są też "osoby bardzo bogate" - w 2020 r w Polsce mieszkało ponad 35 tys. zarabiających ponad 1 mln zł brutto rocznie, a ich łączne dochody wyniosły 92 mld zł. "Zarobki osób bardzo bogatych zwiększyły się o 23,8 proc. względem 2019 r., a liczebność tych osób powiększyła się o 10,3 proc." - podano. Miesięcznie osoby bardzo bogate zarabiały średnio 216 tys. zł.

Najwięcej bardzo bogatych Polaków mieszkało w 2020 r. na Mazowszu (8,16 tys.), w Wielkopolsce (4,19 tys.) i Małopolsce (3,19 tys.). Z kolei w województwie kujawsko-pomorskim wzrost liczby podatników o dochodach brutto przekraczających 1 mln zł rocznie był najwyższy i wyniósł 97,1 proc. wobec 2019 r.

Zwrócono uwagę, że na koniec 2020 r. w Polsce mieszkało ponad 149 tys. osób zaliczanych do grupy HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto wynosi minimum 1 mln dol. "Tylko w okresie od roku 2019 do 2020 liczba HNWI w Polsce zwiększyła się o 14,6 tys. osób" - wskazano. Dodano, że ponad 91 proc. milionerów w Polsce dysponuje majątkiem 1-5 mln dol. "Polska w bezwzględnej liczbie HNWI wyprzedza takie kraje jak Portugalia, Finlandia, Grecja oraz Czechy" - wynika z raportu. W czołówce państw europejskich z największą liczbą HNWI po raz pierwszy Niemcy z liczbą ponad 2,9 mln HNWI wyprzedziły Wielką Brytanię oraz Francję (po 2,5 mln).

Z kolei na koniec 2021 r. suma majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła 2 802 mld zł - wzrost o 9 proc. względem 2020 r. Dodano, że wartość zobowiązań wyniosła 860 mld zł, o 5 proc. więcej niż w przed rokiem. "Dynamika zadłużenia okazała się mniejsza niż wzrost wartości aktywów, co przełożyło się na wzrost różnicy między tymi kwotami. Wartość aktywów netto gospodarstw domowych powiększyła się o 190 mld zł, czyli 11 proc. w 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego" - wyliczono.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że po załamaniu sprzedaży w 2020 r., kolejny rok był czasem odbudowy na rynku dóbr luksusowych. "W 2021 r. cały rynek dóbr luksusowych w Polsce był warty prawie 30 mld zł" - podano. Dodano, że dobre wyniki sprzedażowe samochodów premium i luksusowych zrekompensowały wciąż gorsze niż przed pandemią wyniki innych segmentów. "Ten największy segment, który okazał się najbardziej odporny na skutki pandemii w 2020 r., w 2021 r. osiągnął 25,3-proc. wzrost wartości do poziomu 20,5 mld zł" - podano.

Analitycy wskazali, że tylko segment samochodów marek premium i luksusowych przekroczył poziom z 2019 r. "Oprócz branży motoryzacyjnej najlepiej radzi sobie segment alkoholi, którego wartość w 2021 r. wyniosła 1,2 mld zł i który prawdopodobnie już w 2022 r. osiągnie wartość sprzedaży sprzed załamania rynku" - oceniono.

Rynek luksusowej odzieży i akcesoriów w 2021 r. powiększył się natomiast o 418 mln zł (16,6 proc. rdr), do 2,9 mld zł, "tym samym odrabiając dużą część spadków odnotowanych w pierwszym roku pandemii". Prognozy wskazują, że odbuduje on swoją rekordową wartość z 2019 r. (3,1 mld zł) w 2023 r. Z kolei wartość segmentu luksusowej biżuterii i zegarków wyniosła w 2021 r. 493 mln zł i była wyższa o 15 proc. niż w 2020 r. - wskazano w raporcie. Zwrócono uwagę, że w ubiegłym roku sprzedaż luksusowych zegarków niemal powróciła do poziomu sprzed pandemii – wyniosła 224 mln zł.

Według raportu rynek luksusowych usług hotelarskich i SPA w 2020 r. stracił dwie trzecie wartości. "Dlatego 13,1-proc. wzrost osiągnięty rok później nie jest imponujący" - stwierdzono. W 2021 r. branża była przeszło o połowę mniejsza niż przed pandemią, a jej wartość sięgnęła 576 mln zł.

Andrzej Marczak z KPMG Polska wskazał na zwiększone zainteresowanie dobrami luksusowymi, jako lokatą kapitału czy inwestycją. "Jest to szczególnie widoczne w kategoriach takich jak: nieruchomości, samochody czy luksusowa biżuteria" – zauważył.

„Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju” jest 12. edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Na potrzeby raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru.

Źródło

Skomentuj artykuł: