Rynek pracy otwarty na obywateli Ukrainy

Ważne jest, abyśmy w tym trudnym czasie byli solidarni i aby ta pomoc dla obywateli Ukrainy była solidarna, również z budżetu Unii Europejskiej – mówiła podczas panelu OECD nt. wsparcia dla obywateli Ukrainy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W spotkaniu uczestniczył m.in. Mathias Cormann, Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg uczestniczyła w panelu OECD w Warszawie poświęconym wsparciu dla obywateli Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyli też m.in. Mathias Cormann, Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Susanne Raab, Minister ds. Kobiet, Rodziny, Integracji i Mediów Austrii, Sean Frase, Minister ds. Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa Kanady, a także – online – Maryna Lazebna, Minister ds. Polityki Społecznej Ukrainy. Od początku kryzysu polski rząd koordynuje wsparcie dla obywateli Ukrainy szukających schronienia przed wojną – podkreśliła minister Marlena Maląg.

Jak zaznaczyła minister Maląg, rząd przygotował rozwiązania systemowe dotyczące legalizacji pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Polski, dostępu do rynku pracy, ale też opieki zdrowotnej czy edukacji. Możemy śmiało powiedzieć, że od czasu wybuchu wojny w Ukrainie ponad 3 mln obywateli tego kraju przekroczyło polską granicę. Dzisiaj szacujemy, że w Polsce pozostało ok. 1,6 mln osób, ta dynamika przybywania jest znacznie wolniejsza – wskazała szefowa MRiPS. – Polacy otworzyli swoje domy, dlatego w ustawie zabezpieczyliśmy też Polaków, którym przekazujemy środki na utrzymanie obywatelu Ukrainy. Przedłużyliśmy tę pomoc na kolejne 60 dni – dodała.

Jednym z kluczowych rozwiązań zawartych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy jest możliwość legalnego podjęcia zatrudnienia na polskim rynku pracy. Polska ma niskie bezrobocie, jesteśmy trzecim krajem Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem według Eurostatu i mamy te przestrzenie, które również dla wzmocnienia polskiej gospodarki można jak najlepiej zagospodarować – wskazała minister rodziny.

Do tej pory nadano numer PESEL ok. 1,1 mln obywatelom Ukrainy. Połowa z tej liczby to dzieci, pozostałą część – „właściwie 90 proc. dorosłych stanowią kobiety”. Pracę podjęło już blisko 110 tys. obywateli Ukrainy.Umożliwiliśmy również dostęp do instrumentów rynku pracy, kursów języka polskiego, możliwości przekwalifikowania, ale także ułatwiamy nostryfikację dyplomów – mówiła minister Marlena Maląg. – Kolejnym krokiem, który analizujemy z samorządami i pracodawcami, jest przygotowanie pakietu adaptacyjnego – dodała.

Skomentuj artykuł: