Samorządy będą mogły liczyć na jeszcze wyższe wsparcie budownictwa komunalnego o wysokich standardach energetycznych

Sejm przyjął nowelizację ustawy o wsparciu poprawy warunków mieszkaniowych. Przepisy mają podnieść efektywność energetyczną budynków mieszkalnych i rozwinąć budownictwo mieszkaniowe dla osób o niższych dochodach.

Ustawa jest realizacją działań związanych z wdrażaniem KPO. 

Publiczne środki będą przekazywane w ramach grantu na pokrycie 50 proc. kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych. Z rozwiązania skorzystają przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku inwestycji towarzystw budownictwa społecznego (TBS) czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM), możliwe będzie uzyskanie grantu OZE również na etapie budowy.

Fundusze będą również udostępniane w ramach wyższej premii i grantu na pokrycie kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Dotyczy to wszystkich budynków wielorodzinnych, niezależnie od ich właścicieli. Z rozwiązania skorzystają przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Ustawa przewiduje również premie i granty na pokrycie kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych - pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotyczy to budynków mieszkalnych, które należą do samorządów albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

Dzięki przyjętej w sejmie ustawie samorządy będą mogły liczyć na jeszcze wyższe wsparcie budownictwa komunalnego o wysokich standardach energetycznych. Dofinansowanie takich ekologicznych inwestycji będzie wynosić aż 95 proc. kosztów inwestycji

powiedział wiceminister rozwoju i technologii, Piotr Uściński.

W projekcie rozszerzono program budownictwa socjalnego i komunalnego. Gminy zyskają dostęp do wyższego, bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych. Inwestycje będą realizowane głównie w ramach TBS oraz SIM.

Źródło

Skomentuj artykuł: