Sprzedaj grunt CPK. To się opłaca

Centralny Port Komunikacyjny pozyskał kolejne nieruchomości. Będzie je proponować zainteresowanym mieszkańcom z obszaru projektowanego lotniska przystępującym do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN), co pozwoli na szybsze przejmowanie gruntów pod budowę lotniska. 

Uzyskanie nowych nieruchomości to efekt podpisanych przez spółkę porozumień - z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR). - W programie inwestycyjnym CPK od początku stawiamy na dialog z mieszkańcami. Cieszę się, że dzięki nowym nieruchomościom przekazanym spółce przez KZN i KOWR będziemy mogli ten dialog jeszcze sprawniej kontynuować. To sygnał dla wszystkich właścicieli, że chcemy wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, jesteśmy elastyczni pod względem oferty i proponujemy różne formy rekompensaty – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. CPK i KZN współpracują od września 2021 r. W podpisanym liście intencyjnym oba podmioty wskazały wówczas, potrzebę przygotowania nieruchomości zamiennych dla tych mieszkańców terenu inwestycji, którzy wezmą udział w Programie Dobrowolnych Nabyć. Dzisiejsze przekazanie przez KZN nieruchomości zlokalizowanej w Parzniewie jest konsekwencją tamtej umowy. - Powstanie tak ogromnej inwestycji jak CPK wiąże się z rozwojem całego regionu. Przekazany przez KZN grunt, który może zostać przeznaczony na cele mieszkaniowe, to nasza cegiełka dla potrzebnej inwestycji CPK oraz do rozwoju gospodarczego i urbanistycznego obszaru w jej otoczeniu – podkreślił prezes KZN Arkadiusz Urban. Przekazana przez KZN nieruchomość w Parzniewie o łącznej powierzchni 4,5 ha jest położona około 2,5 km od Pruszkowa i 17 km od centrum Warszawy. Dotychczas KZN przekazał spółce CPK w sumie ponad 26 ha nieruchomości. 

Efekt dobrej współpracy CPK i KOWR

Z kolei porozumienie CPK i KOWR to efekt współpracy zapoczątkowanej w kwietniu 2022 roku. To właśnie wtedy KOWR przekazał CPK ponad 190 ha gruntów. Nowe porozumienie obejmuje 15 nieruchomości o łącznej powierzchni niemal 370 ha, które trafią do depozytu CPK. Działki znajdują się na terenie ośmiu gmin w promieniu 100 km od projektowanego lotniska CPK i będą oferowane zainteresowanym zamianą rolnikom przystępującym do PDN. - Przekazując spółce CPK grunty z naszego zasobu, myślimy o tych rolnikach, którzy w związku z tą potrzebną inwestycją, biorą pod uwagę zmianę miejsca zamieszkania i chcą kontynuować produkcję rolną. Poprzez PDN zaoferujemy im możliwość pozyskania na zasadzie wymiany atrakcyjnej pod względem rolniczym ziemi uprawnej – powiedział p.o. zastępca dyrektora generalnego KOWR Jacek Malicki. Warto podkreślić, że konkretne nieruchomości z depozytu będą formalnie przekazywane przez KOWR do spółki CPK, dopiero po deklaracji właściciela (uczestnika PDN), że jest nimi zainteresowany. Dzięki podpisanemu porozumieniu, lista oferowanych gruntów będzie systematycznie uzupełniana. - Zależy nam na tym, żeby jak największa część niezbędnych do realizacji inwestycji gruntów została pozyskana w formie dobrowolnych transakcji. Nasza oferta jest elastyczna. W zależności od preferencji mieszkańców umożliwiamy im sprzedaż działki, albo wymianę na inną nieruchomość – tłumaczył członek zarządu CPK Radosław Kantak. 

Problem pozyskiwania gruntów przez CPK właściwie przestał istnieć


Wszystkie te działania sprawiają, że problem pozyskiwania gruntów przez CPK - mocno nagłaśniany w niektórych mediach i przez opozycję - właściwie przestał istnieć. W ciągu ostatnich miesięcy lawinowo rośnie bowiem zainteresowanie PDN.  Dotychczas do udziału w Programie zgłosiło się już prawie 800 właścicieli, a etap wykonywania operatów szacunkowych, składania ofert, negocjacji, podpisywania protokołów uzgodnień i zawierania umów dotyczy powierzchni prawie 2100 hektarów z obszaru planowanej lokalizacji lotniska. Powód jest prosty - przystępujący do PDN właściciel zyskuje ogromne korzyści: dostaje 140 proc. wartości budynku i 120 proc. wartości gruntu. Nowe rozwiązanie oznacza, że za dom o wartości 1 mln zł, spółka CPK jest w stanie zapłacić 1 mln 400 tys. zł.  Dla uczestników PDN to również inne udogodnienia i bonusy, nie stosowane dotychczas w trakcie realizacji innych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, np. sfinansowanie przez CPK przeprowadzki i obsługi prawnej całej procedury oraz możliwość korzystania z nieruchomości po zawarciu umowy sprzedaży. 
Więcej informacji dotyczących PDN można uzyskać za pośrednictwem infolinii: +48 539 188 404 – od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Dodatkowo mieszkańcy mogą zadawać pytania lub umawiać się na spotkania z tzw. opiekunami obszaru CPK, pisząc na pdn@cpk.pl.

Postępują też prace przy budowie CPK

Spółka ma już wykonawców prac przygotowawczych na terenie lotniska. Teraz rozpoczęły się tzw. wstępne konsultacje rynkowe dotyczące właściwych robót budowlanych. Wstępne konsultacje rynkowe (WKR) to partnerski dialog inwestora z branżą wykonawczą, który poprzedza przetargi, kontrakty i właściwe prace budowlane. Jego celem jest analiza potencjału rynku, wysondowanie zainteresowania zleceniami w zakładanej przez inwestora formule i zebranie najlepszych praktyk związanych z realizacją robót. Chodzi także o pozyskanie informacji, które usprawnią przetargi, przyczyniając się do określenia optymalnych kryteriów  oceny ofert, zakresów zamówień i warunków umów oraz zasad pakietowanie zleceń i rozkładu ryzyka między inwestora i wykonawców. - Podczas konsultacji będziemy chcieli wspólnie z potencjalnymi wykonawcami wypracować standardy realizacyjne i kontraktowe, które zastosujemy podczas zbliżającej się wielkimi krokami budowy nowego portu lotniczego. Na bieżąco przyglądamy się również rozwiązaniom realizacyjnym, innowacjom i nowinkom technologicznym stosowanym przy megaprojektach za granicą. Najlepsze z nich znajdą zastosowanie w naszym projekcie - mówi Marzena Hebda-Sztandkie, dyrektor Biura Zarządzania Podprogramem Lotniskowym CPK. Konsultacje kierowane są do największych polskich i zagranicznych firm budowlanych oraz przedstawicieli branży specjalistycznych rozwiązań lotniskowych. Podczas rozmów wykonawcy podzieleni zostaną na grupy w ramach przyszłych pakietów wykonawczych. Spółka CPK chce przeprowadzić rozmowy zarówno z potencjalnymi generalnymi wykonawcami, jak też z podwykonawcami i dostawcami zaawansowanych technologii. Konsultacje będą prowadzone w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje można znaleźć na platformie internetowej SmatPZP.

Od etapu planowania do projektowania

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku spółka CPK przeszła od etapu planowania do projektowania, podpisując umowy z czterema biurami i konsorcjami projektowymi. Wykonana przez nie wielobranżowa dokumentacja złoży się w jeden spójny projekt całości inwestycji. Tylko dla części lotniskowej powstanie ok. 60 tys. rysunków, które zostaną włączone do cyfrowego środowiska projektowego.
Master architektem, czyli projektantem terminalu pasażerskiego, dworca kolejowego, węzła przesiadkowego i systemu obsługi bagażu zostało brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold. Za przygotowanie dokumentacji projektowej m.in. dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych odpowiada libańskie biuro Dar Al-Handasah Consultants. Projekty tzw. obiektów wspierających np. wieży kontroli ruchu lotniczego, centrum operacyjnego, bazy utrzymaniowej dla samolotów itd. mogą trafić do łącznie 13 wykonawców, w tym polskich, z którymi CPK podpisał umowę ramową. Z kolei projektantem integracji systemów lotniskowych został hiszpański IDOM.
W tym roku na terenie przyszłego lotniska, czyli na obszarze pozyskiwanym konsekwentnie przez spółkę CPK w drodze Programu Dobrowolnych Nabyć, powinny ruszyć pierwsze przygotowawcze roboty budowlane. Chodzi o rozbiórki, wycinki, niwelację terenu, budowę obiektów tymczasowych i inne prace niewymagające projektu architektoniczno-budowlanego. Dla tych prac spółka CPK podpisała w ubiegłym roku umowę ramową z ośmioma wykonawcami, wśród których znaleźli się: Budimex, Doraco, Mostostal Warszawa, NDI, Polimex Infrastruktura, PORR, Strabag i Trakcja.

Skomentuj artykuł: