Szara strefa ma się coraz lepiej. Podczas pandemii powiększyła się

Szara strefa w wyjątkowym, pandemicznym roku 2020 prawdopodobnie uległa powiększeniu. Wyniosła między 18 proc. a 20 proc. - napisano w opublikowanym dziś raporcie „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2020/21”, opracowanym przez Global Compact Network Poland.

W ocenie ekspertów Global Compact Network Poland, szara strefa – rozumiana jako działalność o znamionach przestępczości gospodarczej – w wyjątkowym, pandemicznym roku 2020 prawdopodobnie uległa powiększeniu. Wynika to z generalnej zasady, zgodnie z którą w sytuacjach kryzysowych szara strefa ma tendencję wzrostową

napisano w raporcie „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2020/21”, opracowanym przez Global Compact Network Poland, który został opublikowany w poniedziałek.

Autorzy raportu przyznają, że brak jest wiarygodnych danych, które mogłyby potwierdzić tezę o wzroście szarej strefy w ubiegłym roku.

Brak jest jednak wiarygodnych danych liczbowych, które mogłyby potwierdzić powyższą tezę. W ostatnich latach, w zależności od metodologii i źródła, szarą strefę w Polsce szacowano między 12,4 proc. a 20 proc. . Oceniamy, że w 2020 roku szara strefa w Polsce wynosiła między 18 proc. a 20 proc.

czytamy w raporcie Global Compact Network Poland.

Autorzy wskazali w swojej publikacji działania, które ich zdaniem przyczyniły się do ograniczenia wzrostu szarej strefy. Są to m.in. doskonalenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, wprowadzenie JPK_V7 oraz obowiązku stosowania kodów GTU w fakturach, które dotyczą towarów i usług najbardziej narażonych na nadużycia podatkowe, zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, wprowadzenie obowiązkowego MPP dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych określonych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzenie kas fiskalnych online w wybranych sektorach gospodarki czy wprowadzenie fakultatywnych kas wirtualnych.

Opisane powyżej rozwiązania wzbogacają bazę analityczną Krajowej Administracji Skarbowej i pozwalają precyzyjniej identyfikować nieprawidłowości oraz odciążają uczciwych przedsiębiorców. Zdecydowana większość przedstawicieli branż dotkniętych zjawiskiem szarej strefy przyznaje, że powołanie Krajowej Administracji Skarbowej 1 marca 2017 roku wiele zmieniło w ściganiu przestępstw skarbowych i mafii gospodarczych. Krajowa Administracja Skarbowa jest wysoko oceniana i w sposób istotny przyczynia się do ograniczania przestępczości gospodarczej w Polsce

napisano w raporcie „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2020/21”.
Źródło

Skomentuj artykuł: