Ten sektor napędza polską gospodarkę

Sektor usług biznesowych jest jednym z motorów napędzających polską gospodarkę - powiedział we wtorek wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin. Dodał, że - mimo pandemii - to jedna z tych branż, która intensywnie się rozwija.

Jak zaznaczył minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin podczas wtorkowej konferencji poświęconej podpisaniu porozumienia o strategicznej współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), "wszelkie działania zwiększające konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej, to znakomita inwestycja w przyszłość polskiej gospodarki".

Sektor usług biznesowych jest jednym z motorów napędzających polską gospodarkę; ten sektor pozwala też stabilizować polską gospodarkę

powiedział Gowin.

Dodał, że celem podpisanego porozumienia jest zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju dla tego sektora, co przyczyni się także do konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej.

Gowin zwrócił uwagę, że sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest jednym z tych, które - pomimo globalnej pandemii i niepewnej sytuacji makroekonomicznej na świecie - cały czas intensywnie się rozwijają.

W Polsce, która należy do jednych z najatrakcyjniejszych miejsc do lokowania inwestycji i świadczenia usług biznesowych, również jest to widoczne

wskazał.

Zaznaczył, że potwierdzają to najnowsze dane z raportu przygotowanego przez ABSL.

Z raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021” wynika, że w 2020 r. i w pierwszym kwartale 2021 r. w Polsce powstały 74 nowe centra usług. Największy udział w tworzeniu nowych centrów mieli w tym okresie inwestorzy amerykańscy (32,4 proc.), na drugim miejscu pod względem liczby nowych inwestycji znalazły się polskie firmy (17,6 proc.). Kolejne miejsca zajęli inwestorzy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, Szwecji, Francji i Hiszpanii, którzy otworzyli więcej niż jedno centrum.

Jak poinformowano, na 1602 centra usług biznesowych, które obecnie działają w Polsce, 1078 to centra firm zagranicznych. W sektorze jest zatrudnionych ponad 355 tys. osób. Sektor odpowiada obecnie za ponad 3,5 proc. PKB Polski, a wartość eksportu usług kształtuje się na poziomie 22,9 mld dol. (wzrost rok do roku o ponad 10 proc.) - podano.

Na mocy umowy o strategicznej współpracy PAIH i ABSL mają współpracować w celu pozyskiwania kolejnych inwestycji zagranicznych w obszarze nowoczesnych usług biznesowych pozwalających tworzyć nowe miejsca pracy oraz wspierać rozwój eksportu firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Patronat nad tymi działaniami objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Źródło

Skomentuj artykuł: