Ukraińcy, Wietnamczycy i Białorusini zakładają najwięcej firm w Polsce

W województwie opolskim systematycznie rośnie liczba przedsiębiorców, którzy posiadają obce obywatelstwo. W tym roku składki do ZUS w regionie odprowadza 662 cudzoziemców, gdy w 2018 roku było ich 292. Przyglądamy się statystykom, którzy cudzoziemcy zakładają w Polsce biznesy.

Według danych ZUS obecnie w Polsce ponad 46 tysięcy cudzoziemców prowadzi działalność gospodarczą, od której odprowadzają składki do naszego ubezpieczyciela. Rok temu było to 28,3 tysiące osób, a pod koniec 2018 roku zaledwie 18 tysięcy. Ogółem w ZUS ubezpieczonych jest blisko 16,2 mln osób, z czego 6,9 proc. (1,1 mln) to obcokrajowcy.

Jak powiedział Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, wzrost liczby obcokrajowców, którzy decydują się na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej widoczny jest także w województwie opolskim.

"W tym roku składki na ubezpieczenie społeczne w naszym województwie płaci 662 obcokrajowców mających inne, niż polskie, obywatelstwo. Rok temu taką aktywność podjęło 454 osób, a pod koniec 2018 r. było to tylko 292 aktywnych płatników składek" - wylicza Szczurek.

Najmniejszą liczbę obcokrajowców prowadzących działalność gospodarczą ma województwo świętokrzyskie (373), a w lubuskim - kolejnym województwie o potencjalne porównywalnym z opolskim - oddziały ZUS w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze otrzymywały składki od 1121 cudzoziemców - przedsiębiorców.

Najwięcej firm obcokrajowcy zakładają w dużych ośrodkach miejskich. Dla przykładu, z ponad 46 tys. cudzoziemskich płatników składek w ZUS, prawie 14,9 tys. zgłoszonych jest w województwie mazowieckim, w tym w warszawskich oddziałach Zakładu niemal 13,8 tys. Placówki ZUS w województwie dolnośląskim ubezpieczają ponad 5,6 tys. obcokrajowców z działalnością gospodarczą, z czego we wrocławskim oddziale jest aż 4578 takich osób. W całym województwie małopolskim składki w ZUS opłaca przeszło 4,5 tys. cudzoziemców, którzy są płatnikami składek w ZUS, zaś tylko w krakowskim oddziale ZUS robi to obecnie 4102 osób

 - powiedział Szczurek.

Obecnie, we wszystkich oddziałach ZUS, prowadzenie działalności gospodarczej, która wiąże się z opłacaniem składek, deklarują osoby z obywatelstwem co najmniej 120 państw. Najwięcej - 21,6 tys. płatników - wskazało obywatelstwo ukraińskie. Drugą, co do liczebności, grupą, która podejmuje inicjatywę w prywatnym sektorze, są Białorusini – 9034 osoby, a trzecią płatnicy deklarujący obywatelstwo wietnamskie – 1154 zgłoszenia. Na dalszym miejscach są osoby, które wskazały obywatelstwa:

 • rosyjskie - 1030, 
 • niemieckie - 918, 
 • włoskie - 800, 
 • bułgarskie - 769 
 • oraz brytyjskie - 738 osób.

Wśród płatników składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej są też osoby legitymujące się obywatelstwem tak odległych krajów, jak m.in. 

 • Argentyna, 
 • Australia, 
 • Barbados, 
 • Belize, 
 • Ekwador, 
 • Indonezja, 
 • Kostaryka, 
 • Mongolia, 
 • Nepal, 
 • Nowa Zelandia, 
 • Rwanda, 
 • Salwador, 
 • Singapur, 
 • Tanzania 
 • czy Zimbabwe. 
Źródło

Skomentuj artykuł: