Udział węgla w miksie wytwórczym segmentu ciepłowniczego koncernu spadnie z 64 do 10%

Tauron zakończył roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę nowego kotła gazowego o mocy 140 MWt w elektrociepłowni w Katowicach. Obecnie firma pracuje nad projektami wykonawczymi. Przekazanie obiektu do eksploatacji planowane jest na grudzień 2023 r. Wartość inwestycji wynosi ponad 109 mln zł.

Tauron rozpoczął roboty związane z fundamentami kotła i fundamentami budynku nawy elektrycznej. Do końca roku prowadzone będą głównie roboty żelbetowe.

- Inwestycje zaplanowane w elektrociepłowniach w Katowicach wpisuje się w założenia naszej nowej strategii, która zakłada utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy ciepła sieciowego w południowej części kraju, poprzez pozyskiwanie nowych klientów, zdecydowaną dekarbonizację miksu wytwórczego. Udział węgla do 2030 r. w miksie wytwórczym segmentu ciepłowniczego spadnie z 64 do 10 proc. - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. - Realizacja inwestycji umożliwi rozwój rynku ciepła na terenie Katowic, ze szczególnym uwzględnieniem południowych dzielnic miasta - dodaje prezes.

Inwestycje zwiększą również bezpieczeństwo dostaw ciepła, a dzięki zastosowanym technologiom poprawią jakość powietrza w mieście. Nowy wodny kocioł gazowy o mocy 140 MWt o nowoczesnej konstrukcji, będzie wykonany w technologii ścian szczelnych i zostanie wyposażony w nowoczesne, niskoemisyjne systemy spalania, które zapewniają bardzo niski poziom zanieczyszczeń.

- Umożliwienie potencjalnym nowym odbiorcom dostępu do systemu ciepłowniczego jest odpowiedzią na potrzeby rynku i pozwoli nam na pozyskanie nowych klientów, Zakładamy, że dzięki temu Tauron Ciepło będzie na tych obszarach dostawcą pierwszego wyboru w zakresie ciepła sieciowego - wyjaśnia Marcin Staniszewski, prezes Tauron Ciepło.

W ciągu najbliższych dwóch lat Tauron chce powiększyć swoją sieć ciepłowniczą i zwiększyć moc cieplna o około 110 MW. Przyłączenia w ramach likwidacji indywidualnych pieców węglowych stanowią już teraz około 20 proc. zaplanowanych przyłączeń, pozostałe to nowe inwestycje, głównie mieszkaniowe.

W ciągu ośmiu lat Tauron planuje rozbudowę sieci i nowe przyłączenia o łącznej mocy prawie 450 MWt, co odpowiada przyłączeniu do sieci około 100 tys. gospodarstw domowych.
Ciepło sieciowe jest istotnym narzędziem w walce ze smogiem w polskich miastach. Spaliny pochodzące z elektrociepłowni poddawane są oczyszczaniu w elektrofiltrach, których sprawność wynosi 99,9 proc. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej ma znaczący wpływ na ograniczenie smogu w regionie. Każdy kolejny budynek przyłączony do sieci ciepłowniczej oznacza mniej indywidualnych pieców i czynnych kominów w mieście.

Źródło

Skomentuj artykuł: