Ułatwienia dla rolników przekraczających granicę z Czechami, Słowacją i Litwą

Rolnicy, którzy prowadzą swoja działalność na polach położonych na granicy Polski z Czechami, Słowacją i Litwą, mogą w uproszczony sposób przekraczać granicę państwa podczas prac polowych – poinformował zespół prasowy Straży Granicznej.

Według wcześniejszego rozporządzenia ogłoszonego w związku z epidemią, rolnicy przekraczający granicę również byli objęcie obowiązkową kwarantanną. Uniemożliwiało to rolnikom, którzy mają pola na granicy z Czechami, Słowacją i Litwą rozpoczęcie prac polowych. Obecnie osoby przekraczające granicę w celach prac w gospodarstwie rolnym, są zwolnione z kwarantanny.

Rolnicy, którzy chcą skorzystać z ułatwienia, powinni złożyć wniosek o przekroczenie granicy za pośrednictwem właściwego miejscowo komendanta placówki SG. Wnioski można składać za pomocą poczty elektronicznej albo faksem.

Wniosek powinien zawierać dane personalne i korespondencyjne osoby, która chce przekroczyć granicę, datę i miejsce planowanego przekroczenia granicy wraz z uzasadnieniem np. prace polowe w rejonie widocznego znaku granicznego o danym numerze.

Wniosek może obejmować określony okres czasu związany z koniecznością wykonania konkretnych prac polowych w danym gospodarstwie rolnym. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania gospodarstwem rolnym lub prawo wykonywania prac na terenie takiego gospodarstwa.

Straż Graniczna po weryfikacji takiego wniosku wyda stosowna decyzję. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody, osoba wnioskująca powinna każdorazowo - z wyprzedzeniem co najmniej 4 godzin - informować właściwą miejscowo placówkę SG o zamiarze przekroczenia granicy w uzgodnionym miejscu.

Źródło

Skomentuj artykuł: